Hội thảo về Quản lý toàn diện Phòng thí nghiệm - Vietnam Total Laboratory Management Symposium (VTLMS) 2012

 Nhân dịp Triển  lãm Quốc  tế LAB VIETNAM  2012  về Thiết bị phân  tich  và  các

dịch vụ Phòng thí nghiệm và Triển lãm Quốc tế về Cấp thoát nước, Công nghệ lọc và Xử

lý  nước  VIETWATER  2012  tại  Hà  Nội,  Hội  các  Phòng  Thử  nghiệm  Việt  Nam

VINALAB  phối  hợp  với Viện Hóa  học Malaysia  IKM  và Công  ty  Triển  lãm ECMI

Malaysia, tổ chức Hội thảo về Quản lý toàn diện Phòng thí nghiệm   - Vietnam Total

Laboratory Management Symposium  (VTLMS) 2012 vào ngày 6 tháng 11 năm 2012

tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 đường Giảng Võ, quận Ba Đình,  Hà Nội.

 

Văn phòng Công nhận Chất lượng  thông báo tới các Phòng thí nghiệm có quan tâm  cử cán bộ đến tham dự Hội thảo.

 

Chi tiết các thông tin liên quan đến Hội thảo xem file đính kèm ( Thư mời, Chương trình, Phiếu đăng ký)

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved