Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 diễn ra từ ngày 15/11 - 15/12, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, đặt ưu tiên và trọng tâm trong việc việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, nhằm phát huy năng lực, vai trò, tiềm năng của phụ nữ và nam giới cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng CNCL cho biết bình đẳng giới luôn là một trong những công tác được Ban lãnh đạo Văn phòng quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong thời gian qua, Văn phòng CNCL đã có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị để có đủ điều kiện được giới thiệu, tham gia nhiều hơn trong công tác, hoạt động chuyên môn và được quy hoạch vào nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.
Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023, Văn phòng đã tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm về các vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cán bộ, nhân viên trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
“Chúng tôi cam kết hưởng ứng mạnh mẽ Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng những hành động thiết thực, đổi mới và sáng tạo” - Bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Văn phòng CNCL hy vọng sẽ thu hút được nhiều nguồn lực hơn dành cho công tác bình đẳng giới nhằm quan tâm đào tạo, khuyến khích cán bộ nữ tham gia nhiều hơn trong hoạt động chính trị - xã hội.
© 2016 by BoA. All right reserved