Khoá đào tạo "Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp" ngày 14 - 18/5/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 14 - 18/05/2018 với 2 module khác nhau, nội dung “Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn  Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017.
Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ PTN tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. 
Khoá đào tạo Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp cho học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.

Nội dung đào tạo:
  • Ngày 14 - 16/05/2018: Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ PTN (Module 1)
  • Ngày 17 - 18/05/2018: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 2)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 5.000.000 đ/ 1người/ khoá học (1.000.000 đ/ 1người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà khách người có công - 168 Hai Bà trưng, Quận 1, TP HCM.
                           (Lưu ý: Văn phòng CNCL không nhận đăng ký  khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, E-mail dưới đây trước ngày 09/05/2018.
Chị Phạm Thanh Huyền - Văn phòng Công nhận Chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tel: 024 3791 4897; Di động: 0904 103 108
Fax: 024 3791 1551; E-mail: huyenpt@boa.gov.vn
Lưu ýCác học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA.

Trân trọng./.

Phiếu đăng ký tham dự đào tạo
Giấy mời
© 2016 by BoA. All right reserved