Khóa đào tạo vào 2 ngày 18-19/7/2013 với nội dung “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”.

Kính gửi:         Các Tổ chức chứng nhận Theo chương trình đào tạo năm 2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa       đào tạo vào 2 ngày 18¸19/7/2013  với nội dung “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”. Khóa đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên nắm được các yêu cầu để tổ chức hoạt động chứng nhận sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến chứng nhận sản phẩm. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý và các chuyên gia đánh giá. Nội dung chi tiết trong 2 ngày đào tạo: Ngày 18/7/2013:   Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành Ngày 19/7/2013:   Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 Thời gian học: 8h00 – 16h00 hàng ngày Phí đào tạo: 2.000.000 đ/1người/ khoá học ( 1.000.000 đ/ 1người/1 ngày) Địa điểm : Phòng Lotus – Khách sạn Family Inn Sài Gòn                    84A Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, Tổ chức chứng nhận có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 01/07/2013: Văn phòng Công nhận Chất lượng 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Nguyễn Thu Hằng          Tel: 04.37911552 số lẻ 19       Fax: 04.37911 551;  Mob: 0983 202 489      E-mail: hangnguyen@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dư khóa học của BoA             Trân trọng.                                                                                       
© 2016 by BoA. All right reserved