Khóa đào tạo vào 3 ngày 21-23/4/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới) và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS”

Kính gửi:         Các Tổ chức giám định Theo chương trình đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo vào 3 ngày 21 ¸23/4/2014  với nội dung “Quản lý hoạt động tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới) và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS”. Khóa đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý của Tổ chức giám định đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới). Ngoài ra, khoá đào tạo sẽ cung cấp thông tin Quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan về hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý và các giám định viên. Nội dung chi tiết trong 3 ngày đào tạo: Ngày 21/4/2014  :   Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020: 2012     và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS Ngày 22/4/2014  :   Văn bản pháp quy liên quan hoạt động giám định tại Việt Nam Ngày 23/4/2014  :   Đánh giá nội bộ Tổ chức giám định          Thời gian học: 8h30 – 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 3.000.000 đ/1người/ khoá học ( 1.000.000 đ/ 1người/1 ngày) Địa điểm : Văn phòng công nhận chất lượng                    Tầng 2 – Nhà H – Số 8 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, Tổ chức giám định có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 17/04/2014: Văn phòng Công nhận Chất lượng 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Nguyễn Thu Hằng          Tel: 04.37911552 số lẻ 19       Fax: 04.37911 551;  Mob: 0983 202 489      E-mail: hangnguyen@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dư khóa học của BoA             Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved