Khoá học "Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017", "Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm" và "Kỹ năng Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN" tại Hà Nội

Kính gửi:  Các Phòng thí nghiệm
 
Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 9-13/04/2018 với 3 module khác nhau, nội dung “Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017; Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm; Kỹ năng Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN”.
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017.
Khóa đào tạo về chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 nhằm mục đích cập nhật các thay đổi của phiên bản ISO/IEC 17025:2017 so với phiên bản ISO/IEC 17025:2005. Đối tượng tham dự là các cán bộ đã được học phiên bản ISO/IEC 17025:2005.
Khóa đào tạo về đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm nhằm mục đích giúp học viên nắm bắt được cách thức thực hiện đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn theo yêu cầu của phương pháp thử/hiệu chuẩn. Bên cạnh đó, khoá đào tạo cũng giúp cho học viên đánh giá được kết quả của các chương trình đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn và đánh giá thống kê các kết quả.
Khoá đào tạo về kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN nhằm mục đích xác định chức năng nhiệm vụ của các cán bộ Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả như công cụ thống kê, cách lập biểu mẫu quản lý, cách tập hợp và lưu hồ sơ. Tổ chức chương trình đảm bảo chất lượng kết quả thí nghiệm, kiểm soát thiết bị. Khóa học cũng giúp cho học viên có được cách thức kiểm soát để đảm bảo  tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 thuận lợi và hiệu quả.
Nội dung đào tạo :
  • Ngày 09/04/2018: Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 (Module 1)
  • Ngày 10-11/04/2018: Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (Module 2)
  • Ngày 12-13/4/2018: Kỹ năng Quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật (Module 3)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.400.000 đ/1 người/ khoá học
  • Khóa đào tạo về chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017: 800.000 đ/ 1 người / 1 ngày
  • Khóa đào tạo về đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm: 1.800.000 đ/ 1 người / 2 ngày
  • Khoá đào tạo về kỹ năng cho Quản lý chất lượng và Quản lý kỹ thuật của PTN: 1.800.000 đ /1 người / 2 ngày
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy,  TP.Hà Nội.
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 02/04/2018.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Nguyễn Thị Phương Mai -   Tel: 024 3791 1552 / Ext.25 - Fax: 024 3791 1551  
Di động: 093 851 1986 - E-mail: mai.ntp@boa.gov.vn
Website: www.boa.gov.vn  
            Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved