Khoá học: "Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017" tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo ngày 05/06/2018 với nội dung “Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017” 
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017 
Khóa đào tạo về chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 nhằm mục đích cập nhật các thay đổi của phiên bản ISO/IEC 17025:2017 so với phiên bản ISO/IEC 17025:2005. Đối tượng tham dự là các cán bộ đã được học phiên bản ISO/IEC 17025:2005.
Nội dung đào tạo: Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017
Thời gian học: 8h00 – 17h00
Phí đào tạo: 800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy,  TP.Hà Nội.
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 31/05/2018.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Đào Như Hoa  -   Tel: 024 3791 1951/Ext.18  -  Fax: 024 3791 1551  
Mobile: 0904151195  -  E-mail: hoadn@boa.gov.vn

            Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved