Khoá học "Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017 .
Theo chương trình đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 16 - 20 tháng 4 với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
(Xin lưu ý trong kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận chất lượng cũng tổ chức một số khóa học 01 ngày chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 cho các cán bộ thuộc Phòng thí nghiệm đã áp dụng ISO/IEC 17025:2005.)
Nội dung đào tạo:
- Ngày16/04/2018 : Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017  ( Module 1 )
- Ngày 17/04/2018: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2 )
- Ngày 18/04/2018: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3 )
- Ngày 19/04/2018: Độ không đảm bảo đo ( Module 4 )
- Ngày 20/04/2018: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( Module 5 )
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm:  Nhà Khách Người Có Công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(Lưu ý:Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 06/04/2018.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms.Cẩm Tú  -   Tel: 028 3827 0482  -  Fax: 028 3827 0481 
Di động: 0975 20 21 22 -  E-mail: camtu@boa.gov.vn
Website: www.boa.gov.vn  
            Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved