Khoá học “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 24 - 28 tháng 6 với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 24/06/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 (VILAS T14.1
- Ngày 25/06/2019 : Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (VILAS T14.2)
- Ngày 26/06/2019 : Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (VILAS T14.3)
- Ngày 27/06/2019 : Độ không đảm bảo đo (VILAS T14.4
- Ngày 28/06/2019 : Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  (VILAS T14.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà khách Người Có Công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM
(Lưu ý:Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, Email dưới đây trước ngày 10/6/2019.
Văn phòng Công nhận chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Phạm Thị Thu Hằng                Tel: 0437 911 552 ext 17      
Mob: 0912 75 60 90
.       
Email: thuhang@boa.gov.vn
            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved