Khoá học: “Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012” tại Hà Nội

Kính gửi: Phòng xét nghiệm 
 
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 2731 tháng 5 với 5 module khác nhau Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng xétnghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 27/5/2019Tiêu chuẩn ISO 15189 : 2012  ( MED T01.1)
- Ngày 28/5/2019Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PXN (MED T01.2)
- Ngày 29/5/2019Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (MED T01.3)
- Ngày 30/5/2019Độ không đảm bảo đoMED T01.4)
- Ngày 31/5/2019: Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm  ( MED T01.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 5.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (1.000.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa)
(Học viên: 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, Bệnh viện, Viện, Phòng xét nghiệmcó nhu cầu, đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, E-mail dưới đây trước ngày 20/5/2019.
Văn phòng Công nhận Chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội          
Ms Quách Hoàng Lan       E-mail: hoanglan@boa.gov.vn 
Mob: 0903.431.522   Tel: 04 3 7911 951 số lẻ 15                
© 2016 by BoA. All right reserved