Khoa Huyết học – Truyền máu

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Số VILAS MED: 
119
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Huyết học
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Huyết học – Truyền máu
Medical Testing Laboratory: Hematology and Blood Transfusion Department
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
Organization: Saint Paul Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học
Field of testing: Hematology
Người phụ trách/ Representative:         Nguyễn Trường Chung Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:                                
TT/No Họ và tên / Name Phạm vi / Scope
  1.  
Nguyễn Trường Chung Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Phan Thúy Nga
  1.  
Đào Thu Trang
  1.  
Nguyễn Thị Hồng Thư
  1.  
Hoàng Thị Thu Minh
  1.  
Hà Minh Khải
  1.  
Trần Văn Sắc
  1.  
Nguyễn Thị Hường
Số hiệu/ Code: VILAS MED 119 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 04/03/2023 Địa chỉ/ Address:       số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội Địa điểm/Location:   tầng 2 nhà A4, số 12 Chu Văn An, Ba Đình Hà Nội Điện thoại/ Tel:        0243.7334060                                            Fax:   E-mail:       chungnguyentruong@gmail.com                           Website: www.bvxanhpon.vn Lĩnh vực xét nghiệm:             Huyết học Discipline of medical testing: Hematology
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Máu toàn phần Blood Xác định lượng Hemoglobin Determination of Hemoglobin Đo quang Opical measurement QTKT.HHTM.87 (ADVIA)
2. Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red Blood cell (RBC) Phương pháp dòng chảy tế bào sử dụng laser bán dẫn Flow Cytometry Method by using semiconductor laser QTKT.HHTM.88 (ADVIA)
3. Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White Blood cell (WBC) QTKT.HHTM.89 (ADVIA)
4. Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelet (PLT) QTKT.HHTM.91 (ADVIA)
Ghi chú/Note: QTKT.HHTM: Qui trình xét nghiệm do PXN xây dựng / Laboratory developed methods  
Ngày hiệu lực: 
04/03/2023
Địa điểm công nhận: 
Tầng 2 nhà A4, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
119
© 2016 by BoA. All right reserved