Khoa xét nghiệm di truyền Y học

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Từ Dũ
Số VILAS MED: 
117
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm:   Khoa xét nghiệm di truyền Y học
Medical Testing Laboratory Department of Medical Genetics
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Từ Dũ
Organization: Tu Du Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh 
Field of medical testing: Biochemistry
Người phụ trách/ Representative:  TS.BS Nguyễn Khắc Hân Hoan Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
1. Nguyễn Khắc Hân Hoan Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests   
2. Quách Thị Hoàng Oanh
3. Phạm Quốc Cường
4. Nguyễn Lê Cẩm Ngọc
5. Nguyễn Thị Minh Hiền
6. Nguyễn Ngọc Song Trâm
7. Nguyễn Thị Cẩm Tú
Số hiệu/ Code: VILAS MED 117 Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 25/02/2023 Địa chỉ/ Address:     Số 284, đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Địa điểm/Location: Số 284, đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:  (+84) 283. 8395117                              Fax: (+84) 283.8392722 E-mail:                            drhoan@gmail.com                      Website: www.tudu.com.vn Lĩnh vực xét nghiệm:              Hóa sinh Discipline of medical testing: Biochemistry
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Huyết thanh Serum Sàng lọc trước sinh Double Test/Triple Test Prenatal Screening Double Test/ Triple Test Miễn dịch huỳnh quang kéo dài Time-Resolved Immunofluorometric Assay QTXN-DT/SL-01
2. Máu khô Dried blood sample Sàng lọc sơ sinh G6PD Newborn screening for G6PD Phản ứng oxy hóa khử The oxidation reaction QTXN-DT/SL-02
3. Máu khô Dried blood sample Sàng lọc sơ sinh TSH Newborn screening for TSH Miễn dịch huỳnh quang kéo dài (Sandwich trực tiếp) Two-site Immunofluorometricassay (direct sandwich technique) QTXN-DT/SL-03
4. Máu khô Dried blood sample Sàng lọc sơ sinh 17OHP Newborn screening for 17-OHP Miễn dịch huỳnh quang kéo dài (Sandwich cạnh tranh) Time-Resolved ImmunofluorometricAssay (competitive reaction) QTXN-DT/SL-04
5. Dịch quết cổ tử cung Cervical smear sample Phát hiện Human papillomavirus (HPV) Detected of Human papillomavirus (HPV) Realtime PCR khuếch đại DNA vùng gen L1 đặc hiệu type HPV Realtime PCR amplifies target L1 gene for the detection of HPV QTXN-DT/PT-01
Ghi chú/ Note: QTXN: Phương pháp do KXN xây dựng/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
25/02/2023
Địa điểm công nhận: 
Số 284, đường Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
117
© 2016 by BoA. All right reserved