Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
504 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm điện Hiệu lực
184 Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn Hiệu lực
050 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
336 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
791 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm Lạng Sơn Hiệu lực
829 Trung tâm kiểm định – hiệu chuẩn Dakcom Hiệu lực
1091 Phòng kiểm nghiệm - Nhà máy Bia Sài Gòn - Mê Linh Hiệu lực
515 Phòng Quan trắc và Phân tích Môi trường - Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường An Giang Hiệu lực
789 Đội thí nghiệm – Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện Hiệu lực
770 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
202 Trung tâm phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol Hiệu lực
415 Phòng thí nghiệm - Xưởng Điện tự động Hiệu lực
192 Trung tâm Kiểm định Máy Thiết bị Đo đạc Hiệu lực
799 BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Hiệu lực
1084 Tổ hóa nghiệm - Phòng kỹ thuật Hiệu lực
474 Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh Hiệu lực
321 Laboratory for Material Testing Hiệu lực
307 Viện Dinh Dưỡng Hiệu lực
1088 Trung tâm R&D Hiệu lực
337 Trung tâm Kiểm nghiệm Phú Thọ Hiệu lực
785 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình Hiệu lực
449 Phòng Kiểm tra Chất lượng nước Hiệu lực
472 Bộ phận thử nghiệm cơ lý – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
700 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (Phòng KCS) Hiệu lực
524 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
170 Trung tâm An toàn mỏ Hiệu lực
1083 Phòng thí nghiệm Hóa dầu Hiệu lực
1082 Phòng Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
1086 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
067 Phòng thử nghiệm hóa chất và vật liệu Hiệu lực
855 Phòng thí nghiệm Acecook Việt Nam Hiệu lực
609 Phòng thí nghiệm hóa lý – Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp Hiệu lực
501 Trung tâm Phân tích và Môi trường – CAE Hiệu lực
660 Phòng Kiểm phẩm Sản phẩm mủ cao su DakLaoruco 1 Hiệu lực
018 Tổ Hiệu chuẩn – Phân xưởng Hiệu chuẩn, thiết bị, kiểm tra Trung tâm Bảo dưỡng thiết bị Hà Nội Hiệu lực
788 Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam (CTIC VIỆT NAM) Hiệu lực
1073 Phòng hóa nghiệm Hiệu lực
1079 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1078 Công ty Cổ phần Cơ Điện Sông Đà SODIC (SODIC M&E) Hiệu lực
1080 Phòng Thử nghiệm Kiểm định Hiệu lực
1081 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
805 Phòng KCS – Nhà máy NPK Hiệu lực
786 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1074 Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín Hiệu lực
1075 Phòng Thử nghiệm - Hiệu chuẩn Hiệu lực
520 Phòng KCS - Nhà máy Đạm Phú Mỹ Hiệu lực
779 Phòng thử nghiệm Hoá Học Hiệu lực
020 Phòng Đo lường Kiểm chuẩn Hiệu lực
293 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm Thừa Thiên Huế Hiệu lực
1071 PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved