Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
088 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
654 Phòng phân tích đất và chất lượng nông sản Hiệu lực
733 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1021 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Hà Nội Hiệu lực
1015 Phòng Phân tích Thử nghiệm Hiệu lực
766 Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường Hiệu lực
1019 Food and Drug Quality Control Center (FDQCC) Hiệu lực
698 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm QD - Meliphar Hiệu lực
659 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường Hiệu lực
195 Trung tâm đo lường Hiệu lực
168 Phòng Kiểm Định Chất Lượng và Dư lượng Hiệu lực
164 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 1 Hiệu lực
670 Phòng thí nghiệm Thủy văn Đồng vị Hiệu lực
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Hiệu lực
448 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
1014 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Hà Giang Hiệu lực
1013 Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ Hiệu lực
631 Trung tâm kiểm nghiệm Tuyên Quang Hiệu lực
671 Phòng Quan trắc - Phân tích Hiệu lực
160 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
616 Trung tâm phân tích thí nghiệm và dịch vụ địa chất, khoáng sản, Môi trường Miền Trung Hiệu lực
410 Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm khu vực miền Trung Hiệu lực
149 Phòng Phân tích môi trường Hiệu lực
301 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh Hiệu lực
413 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Tiên Sơn – Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Hiệu lực
879 Phòng Kiểm nghiệm Tân Bình Hiệu lực
012 Phòng hóa nghiệm Hiệu lực
111 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng Hiệu lực
668 Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 Hiệu lực
266 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận Hiệu lực
660 Phòng kiểm phẩm sản phẩm mủ cao su DakLaoruco 1 Hiệu lực
443 Trung tâm kiểm nghiệm Hiệu lực
648 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum Hiệu lực
085 Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng – Điện Hiệu lực
540 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai Hiệu lực
260 Trung tâm Kỹ thuật Thí nghiệm và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp Hiệu lực
439 Phòng thí nghiệm Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi InVivo-labs Việt Nam Hiệu lực
222 Trung tâm kỹ thuật môi trường thành phố Đà Nẵng Hiệu lực
653 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
683 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng Hiệu lực
862 Phòng thí nghiệm phân tích – Ban Công nghệ Hiệu lực
669 Bộ phận thí nghiệm - KCS Hiệu lực
545 Phòng Phân tích Dioxin và Độc chất Hiệu lực
687 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn môi trường REC Hiệu lực
226 Phòng thử nghiệm – Chi nhánh công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam khu vực miền Trung Hiệu lực
703 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Hiệu lực
719 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
995 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
996 Phòng thí nghiệm hiệu chỉnh điện Hiệu lực
512 Phòng khoa học kỹ thuật Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved