Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
548 Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Hiệu lực
1081 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1535 Phòng thử nghiệm cao su và vật liệu công nghiệp Việt Nam Hiệu lực
045 Bộ phận kiểm phẩm – Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Tháng 5, 2024 Đình chỉ
329 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
792 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1358 Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP Hiệu lực
1360 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1106 Tổ Hóa nghiệm - Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex Hiệu lực
1357 Công ty cổ phẩn kiểm nghiệm nông nghiệp Hungary Hiệu lực
1003 Trung tâm kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên Hiệu lực
1354 Phòng kiểm soát chất lượng Hiệu lực
553 Trạm Kiểm định Vũng Tàu Hiệu lực
1534 Eurofins MTS Consumer Product Testing (Cambodia) Co., Ltd. Hiệu lực
800 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
192 Trung tâm Kiểm định Máy Thiết bị Đo đạc Hiệu lực
1049 Trung tâm Thử nghiệm Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol Hiệu lực
300 Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn – Thử nghiệm Hiệu lực
555 Phòng thử nghiệm - Ban Đảm bảo Chất lượng - Nhà máy nước giải khát Việt Nam Hiệu lực
1532 Công ty Cổ phần Chuẩn xét nghiệm Hiệu lực
455 Chi nhánh Công ty CP Địa chất và Khoáng sản VINACOMIN Hiệu lực
1533 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường Hiệu lực
1075 Phòng Thử nghiệm - Hiệu chuẩn Hiệu lực
020 Phòng Đo lường Kiểm chuẩn Hiệu lực
1530 Phòng kiểm định Hiệu lực
299 Tổ hiệu chuẩn Hồ Chí Minh - Phân xưởng hiệu chuẩn, thiết bị, kiểm tra Hồ Chí Minh - Trung Tâm Phục Vụ Bảo Dưỡng Hiệu lực
1098 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện Nghiệp vụ Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hiệu lực
1359 Phòng thử nghiệm Dream Hiệu lực
015 Trung tâm Đo đạc Kiểm định Vật liệu nổ Hiệu lực
1095 Trung tâm thử nghiệm điện Hiệu lực
829 Trung tâm kiểm định - hiệu chuẩn DakCom Hiệu lực
322 Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm (KCS) Hiệu lực
1531 Phòng Đo lường – hiệu chuẩn Hiệu lực
333 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Hiệu lực
297 Phòng Công nghiệp Hiệu lực
922 Phòng phân tích Hiệu lực
1355 Phòng thí nghiệm – KCS và dịch vụ kỹ thuật Hiệu lực
1091 Phòng kỹ thuật & Kiểm soát chất lượng Hiệu lực
1364 Phòng thí nghiệm HBI Việt Nam Hiệu lực
520 Phòng KCS - Nhà máy đạm Phú Mỹ Hiệu lực
1089 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1349 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
818 Phòng Phân tích Hiệu lực
1269 Bộ phận Quản lý chất lượng thuộc phòng sản xuất máy phát Hiệu lực
513 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1274 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH KPF VIỆT NAM Hiệu lực
1301 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
693 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
645 Phòng phân tích Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved