Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
003 Phòng thí nghiệm Vilas 003 Hiệu lực
809 Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường Hiệu lực
1103 Phòng Thí nghiệm và Phân tích chăn nuôi Hiệu lực
527 Phòng Kiểm Nghiệm Hùng Vương  Hiệu lực
1126 Tổ hóa nghiệm - Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh  Hiệu lực
332 Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương Hiệu lực
1128 Phòng Thí nghiệm Thực phẩm và Mỹ phẩm Hiệu lực
1093 Khoa Côn trùng và Động vật Y học Hiệu lực
1123 Phòng thử nghiệm điện công ty Thủy điện Sơn La Hiệu lực
1122 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
954 Công Ty TNHH UL VS Việt Nam Hiệu lực
1099 Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm Hiệu lực
1116 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Caltech Hiệu lực
1118 Công ty Cổ phần Phát triển Môi trường Thế Kỷ Mới Hiệu lực
823 Khoa Xét Nghiệm  Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
747 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
825 Phòng thử nghiệm Khoáng sản Núi Pháo  Hiệu lực
1119 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
479 Công ty TNHH Một Thành Viên Kỹ thuật Công nghệ SOMECO Hiệu lực
1113 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
060 Phòng Đo lường - Thử nghiệm Hiệu lực
839 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
816 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng  Hiệu lực
001 Phòng Hóa nghiệm Xăng dầu Hiệu lực
822 Phòng Xét nghiệm Vi sinh Hiệu lực
568 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
693 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
808 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm Yên Bái Hiệu lực
114 Trạm thí nghiệm Hiệu lực
795 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam Hiệu lực
358 Phòng thử nghiệm – Hiệu chuẩn Hiệu lực
1110 Phòng KCS Hiệu lực
1090 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
329 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
1097 Phòng Quản lý Chất lượng Nước  Hiệu lực
1098 Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ chất lượng Nông lâm thủy sản Thái Nguyên Hiệu lực
340 Phòng Hiệu chuẩn Nihon Denkei Việt Nam Hiệu lực
790 Phòng Đo lường Hiệu lực
735 Phân xưởng thí nghiệm điện Hiệu lực
1108 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1107 Phòng Thí nghiệm Đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
1105 Phòng Phát triển Phân tích Hiệu lực
045 Bộ phận kiểm phẩm – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
317 Phòng thử nghiệm chất lượng thiết bị chiếu sáng Hiệu lực
537 Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng Hiệu lực
880 Ban thiết bị Dầu khí Hiệu lực
1101 Phòng phân tích Phân bón SGC Hiệu lực
734 Trung tâm đo lường hiệu chuẩn Kim Thịnh (KCCM). Chi nhánh Ba tháng Hai – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Thịnh Hiệu lực
182 Phòng Thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved