Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
174 Phòng Phân tích Quan trắc Hiệu lực
506 Phòng thí nghiệm – Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long Hiệu lực
489 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
749 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
732 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1035 Chi cục Kiểm định Hải quan 2 Hiệu lực
711 Trung tâm Hiệu chuẩn Tamsui Việt Nam Hiệu lực
1037 Phòng thí nghiệm và bảo trì Hiệu lực
499 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường Hiệu lực
495 Trung tâm Nghiên cứu Dịch vụ Công Nghệ và Môi trường Hiệu lực
465 Khoa xét nghiệm – Trung tâm Y tế Dự phòng Tây Ninh Hiệu lực
305 Trung tâm Giám định chất lượng Hiệu lực
835 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm Hà Tĩnh Hiệu lực
754 Trung tâm hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị - Ban bảo dưỡng sửa chữa Hiệu lực
460 Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường Hiệu lực
476 Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Khu vực Tây Nguyên Hiệu lực
742 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa Hiệu lực
737 Phòng thử nghiệm Công ty Phát triển thủy điện Sê San Hiệu lực
718 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt Hiệu lực
667 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
753 Bộ phận Thử nghiệm - Phòng phát triển sản phẩm Hiệu lực
745 Phòng thử nghiệm Dây cáp điện – CADIVI Hiệu lực
1032 Phòng kiểm nghiệm cao su Hưng Thịnh Hiệu lực
643 Khoa xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh Hiệu lực
1036 Phòng QA Anova Feed Hiệu lực
076 Tổ phân tích - KCS Thuốc bảo vệ Thực vật Phòng Kỹ Thuật - Nghiên cứu phát triển Hiệu lực
225 Phòng thử nghiệm Chi nhánh công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC) khu vực miền Bắc Hiệu lực
1034 Phòng phân tích Hiệu lực
560 Phòng thí nghiệm – Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Hiệu lực
731 Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai Hiệu lực
663 Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị y tế Hiệu lực
1025 Phòng thí nghiệm dịch vụ phân tích và kiểm nghiệm chất lượng Hiệu lực
1023 Phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần Green Feed Việt Nam Hiệu lực
257 Phòng phân tích thử nghiệm Hiệu lực
748 Phòng phân tích thí nghiệm Hiệu lực
049 Phòng đảm bảo chất lượng và thử nghiệm Hiệu lực
730 Phòng thí nghiệm Bình Chiểu Hiệu lực
682 Phòng thí nghiệm phân tích Phương Nam Hiệu lực
451 Phòng thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
290 Công ty TNHHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung Hiệu lực
529 Phòng Phân tích - Thử nghiệm Hiệu lực
720 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa Hiệu lực
717 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc- Mỹ phẩm – Thực phẩm Phú Yên Hiệu lực
300 Phòng kiểm định – Hiệu chuẩn – Thử nghiệm Hiệu lực
024 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2) Hiệu lực
709 Phòng Đo Lường Hiệu Chuẩn Hiệu lực
716 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận Hiệu lực
531 MINHPHULAB Hiệu lực
723 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
453 Phòng kiểm định – hiệu chuẩn Lê Chanh Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved