Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
783 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hòa Bình Hiệu lực
804 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Sơn La Hiệu lực
715 Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý Hiệu lực
002 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
775 Phòng Thử nghiệm Mặt dựng Nhôm kính, Cửa sổ, Cửa đi Hiệu lực
1068 Phòng thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Midea (VN) Hiệu lực
1067 Phòng Kiểm nghiệm - Nhà máy Highland Dragon Foods Hiệu lực
758 Phòng Kỹ thuật - Thử nghiệm Hiệu lực
167 Phòng Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình Hiệu lực
752 Phòng Phát triển công nghệ và Phân tích môi trường Hiệu lực
469 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai Hiệu lực
181 Phòng thử nghiệm - Kiểm định vật liệu Hiệu lực
189 Trạm thử nghiệm Hiệu lực
047 Phòng thí nghiệm công trình Hiệu lực
064 Bộ phận KCS Hiệu lực
176 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
162 Chi nhánh Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà - Trung tâm Thí nghiệm Điện Hiệu lực
1066 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
513 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
688 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc Hiệu lực
488 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC Hiệu lực
574 Phòng thử nghiệm Điện - Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú Hiệu lực
015 Trung tâm Đo đạc Kiểm định vật liệu nổ Hiệu lực
1060 Chi nhánh Đồng Nai Phòng thí nghiệm điện – Công ty TNHH Ngân Lộc Phúc Hiệu lực
1061 Bộ phận thử nghiệm-Phòng kỹ thuật sản xuất Hiệu lực
1063 Phòng Thí nghiệm Casumina Radial Hiệu lực
696 Phòng Thử nghiệm môi trường Hiệu lực
540 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai Hiệu lực
095 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hiệu lực
1056 Phòng Khai Thác Hệ Thống Hiệu lực
1064 Phòng thí nghiệm - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền Hiệu lực
798 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
142 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa Hiệu lực
554 Trung Tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tỉnh Quảng Ngãi Hiệu lực
227 PHÒNG THỬ NGHIỆM CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (SKYPEC) - KHU VỰC MIỀN NAM Hiệu lực
1058 Phòng Nghiên cứu Hoá học Hiệu lực
583 Phòng thí nghiệm - KCS Hiệu lực
510 Phòng Thử nghiệm Phá hủy và Không phá hủy Vật liệu Hiệu lực
461 Bộ phận Quản lý chất lượng Hiệu lực
1062 Phòng thí nghiệm Nedspice Hiệu lực
462 Bộ phận Vi sinh – Phòng Xét nghiệm Thú y Miền Nam – Trung tâm Chẩn đoán và Cố vấn Thú y – Dịch vụ Kỹ thuật Thú y Hiệu lực
323 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đo lường và Hiệu chuẩn Hiệu lực
1005 Bộ phận quản lý chất lượng Hiệu lực
1057 Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động Môi trường Hiệu lực
771 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai Hiệu lực
492 Labo Xét nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Hiệu lực
115 Phòng kiểm nghiệm Hóa học, Phòng kiểm nghiệm Sinh học - Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Hiệu lực
1054 Trung Tâm Kiểm Soát Chất Lượng – Công ty Cổ Phần Việt Úc Bạc Liêu Hiệu lực
777 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved