Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
195 Trung tâm đo lường Hiệu lực
1063 Phòng thí nghiệm Casumina Radial Hiệu lực
727 PHÒNG THỬ NGHIỆM ẮC QUY Tháng 10, 2020 Hủy bỏ
1001 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STC VIỆT NAM Tháng 3, 2020 Hủy bỏ
1040 Quality Assurance and testing center of Nam Dinh Tháng 1, 2020 Hủy bỏ
1174 Phòng thử nghiệm Điện - Hóa - Lý Tháng 1, 2020 Hủy bỏ
993 Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
996 Phòng thí nghiệm hiệu chỉnh điện Hiệu lực
771 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai  Hiệu lực
1024 Trung tâm kiểm nghiệm Bắc ninh Hiệu lực
1047 Phòng Đảm bảo chất lượng Hiệu lực
484 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Hiệu lực
333 National Institute for Control of Vaccines and Biologicals (NICVB) Hiệu lực
930 Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng Hiệu lực
999 Phòng Kiểm chuẩn đo lường chất lượng trang thiết bị y tế Hiệu lực
1339 Phòng Hiệu chuẩn Hiệu lực
1064 Phòng  thí nghiệm - Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử Lý nước thải Việt Nam Hiệu lực
754 Ban Bảo dưỡng sửa chữa - Trung tâm hiệu chuẩn và thử nghiệm thiết bị Hiệu lực
513 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
016 Phòng thử nghiệm Xăng dầu B12 Hiệu lực
1016 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Bình  Hiệu lực
174 Phòng Phân tích Quan trắc Hiệu lực
067 Phòng thử nghiệm Hóa chất và Vật liệu Hiệu lực
103 Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông Hiệu lực
1338 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1039 Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Hiệu lực
961 Phòng thử nghiệm Hòa Bình Hiệu lực
939 Phòng thử nghiệm Tuyên Quang Hiệu lực
1337 Phòng quản lý chất lượng   Hiệu lực
736 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1336 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
1051 Trung tâm phân tích và kiểm định Hiệu lực
1329 Phòng Thí nghiệm Dệt May Hiệu lực
442 Phòng thí nghiệm Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức Hiệu lực
533 Phòng thử nghiệm môi trường Hiệu lực
1050 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
735 Phân xưởng thí nghiệm điện Hiệu lực
1054 Trung tâm kiểm soát chất lượng Hiệu lực
310 Phòng Phân tích thí nghiệm Hiệu lực
498 Phòng Đo lường Thử nghiệm  Hiệu lực
1052 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1025 Phòng thí nghiệm Dịch vụ Phân tích và Kiểm nghiệm chất lượng Hiệu lực
500 Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam Hiệu lực
764 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng  Hiệu lực
744 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
761 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1014 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Hà Giang Hiệu lực
749 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1041 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1334 Bộ phận Kiểm phẩm  Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved