Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1518 Trung tâm Đo lường và tối ưu toàn cầu Hiệu lực
749 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1336 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
799 Ban Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1048 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
185 Phòng đo lường và thử nghiệm Hiệu lực
783 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1066 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1309 Chi cục Kiểm định hải quan 6 Hiệu lực
707 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận Hiệu lực
1050 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
735 Phân xưởng thí nghiệm Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội Hiệu lực
736 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1515 Phòng Sản xuất - Thử nghiệm Hiệu lực
1041 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1514 Chi nhánh Công ty TNHH Long Huei (Việt Nam) Hiệu lực
1214 Trung tâm kiểm nghiệm Hanvet Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
469 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai Hiệu lực
930 Trung tâm Kiểm nghiệm Thành phố Đà Nẵng Hiệu lực
1335 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
648 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
717 Phòng Kiểm tra Chất lượng – Khối chất lượng Hiệu lực
1475 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1252 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1516 Phòng KCS Hiệu lực
1502 Phòng thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
164 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ I Hiệu lực
307 Viện Dinh Dưỡng Hiệu lực
067 Phòng Thử nghiệm Hóa chất và Vật liệu Hiệu lực
1329 Phòng thí nghiệm dệt may Hiệu lực
702 Phòng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
1056 Tổ kiểm tra chất lượng – Phòng khai thác hệ thống Hiệu lực
323 Trung tâm kiểm định chất lượng đo lường và hiệu chuẩn Hiệu lực
1064 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
016 Phòng thử nghiệm Xăng dầu B12 Hiệu lực
1034 Phòng phân tích Hiệu lực
1014 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Hà Giang Hiệu lực
1513 Phòng Đo Lường – Hiệu chuẩn Hiệu lực
786 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1067 Phòng Kiểm nghiệm - Nhà máy Highland Dragon Foods Hiệu lực
310 Phòng Phân tích Thí nghiệm Hiệu lực
533 Trung tâm Phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam Hiệu lực
979 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
1016 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Bình Hiệu lực
1344 Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
1293 Phòng Hóa nghiệm Hải Linh Hải Phòng Hiệu lực
514 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II Hiệu lực
1317 Phòng thí nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved