Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1366 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
798 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
015 Trung tâm Đo đạc Kiểm định Vật liệu nổ Hiệu lực
1095 Trung tâm thử nghiệm điện Hiệu lực
829 Trung tâm kiểm định - hiệu chuẩn DakCom Hiệu lực
1364 Phòng thí nghiệm HBI Việt Nam Hiệu lực
1359 Dream Testing Laboratory Hiệu lực
709 Phòng Đo Lường Hiệu Chuẩn Hiệu lực
721 Phòng công nghệ môi trường Hiệu lực
1075 Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn Hiệu lực
1349 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
488 Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng SDC Hiệu lực
321 Phòng Kiểm định vật liệu Hiệu lực
020 Phòng Đo lường Kiểm chuẩn Hiệu lực
1091 Phòng kiểm nghiệm – Nhà Máy Bia Sài Gòn – Mê Linh Hiệu lực
818 Phòng Phân tích Hiệu lực
1086 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
1079 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
608 Phòng Hóa nghiệm và Nghiệp vụ giám định Hiệu lực
885 Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn Hiệu lực
095 Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Hiệu lực
318 Công ty TNHH Intertek Việt Nam. Phòng thí nghiệm Nông sản và Hóa Hiệu lực
1362 Phòng thí nghiệm – Việt Úc Bình Thuận Hiệu lực
1361 Tổ Kiểm nghiệm – Phòng Kỹ thuật Kiểm nghiệm Hiệu lực
142 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa Hiệu lực
1003 Trung tâm kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên  Hiệu lực
1360 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1205 Phòng thử nghiệm Công ty CP Thực phẩm Cát Hải Hiệu lực
667 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
1358 Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP Hiệu lực
1354 Phòng kiểm soát chất lượng Hiệu lực
270 Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh Hiệu lực
1065 Phòng Phân Tích Hiệu lực
734 Trung tâm đo lường - hiệu chuẩn Kim Thịnh Hiệu lực
1352 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1356 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kiên Giang Hiệu lực
520 Phòng KCS - Nhà máy đạm Phú Mỹ Hiệu lực
1355 Phòng Thí nghiệm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
805 Phòng KCS - Nhà máy NPK Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội Hiệu lực
1353 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
715 Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý Hiệu lực
694 Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB Hiệu lực
1068 Phòng thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Midea Hiệu lực
1350 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1351 Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Miền Nam. Phòng Thử nghiệm Miền Nam Hiệu lực
1074 Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín Hiệu lực
334 PHÒNG THỬ NGHIỆM - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Hiệu lực
252 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú Y Trung Ương II Hiệu lực
750 Phòng thử nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved