Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
150 Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
587 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
383 Phòng thử nghiệm Điện - Hóa Hiệu lực
868 Phòng thử nghiệm Cơ tính - VTS Hiệu lực
509 Phòng phân tích Hóa – Lý Hiệu lực
662 Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ Hiệu lực
616 Trung tâm phân tích thí nghiệm và dịch vụ địa chất, khoáng sản, môi trường Miền Trung Hiệu lực
1239 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
599 Công ty CP KHCN Phân tích môi trường Biển Đức Hiệu lực
931 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương Hiệu lực
169 Trung tâm Thí nghiệm Dệt may - Chi nhánh Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may Thành Phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
835 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh Hiệu lực
778 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Phân tích Môi trường Âu Việt Hiệu lực
1236 Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Chi nhánh phía Nam Hiệu lực
022 PHÒNG THỬ NGHIỆM TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP Hiệu lực
124 Phòng Kiểm nghiệm - Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6  Hiệu lực
919 Phòng Quan trắc và Phân tích Hiệu lực
017 Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex  Hiệu lực
722 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1222 Phòng Quan trắc và Phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
832 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II - Trạm Kiểm định Vũng Tàu Hiệu lực
584 Chi cục kiểm định Hải quan 4 Hiệu lực
354 Phòng thí nghiệm công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả Hiệu lực
363 Phòng thí nghiệm Nhà Máy Lọc dầu Cát Lái Hiệu lực
178 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng - Vilas 178 Hiệu lực
921 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
738 Phòng thử nghiệm Wonderful Agriculture (VN) Hiệu lực
896 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
859 Phòng Dịch vụ Hiệu chuẩn Hiệu lực
1126 Tổ hóa nghiệm. Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh  Hiệu lực
260 Trung tâm Kiểm Định và Kiểm Nghiệm Đồng Tháp Hiệu lực
880 Phòng thí nghiệm VILAS 880 – Ban thiết bị dầu khí  Hiệu lực
149 Phòng Phân tích Hiệu lực
147 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1233 Bộ phận Quan trắc và Thử nghiệm. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bạc Liêu. Hiệu lực
251 Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm Nghiệm Nông Thủy Sản Hiệu lực
397 Phòng Kiểm nghiệm, xét nghiệm Hiệu lực
615 Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam. Phòng thử nghiệm Softlines và Hardlines Hiệu lực
121 Phòng Đo lường – Điều khiển Hiệu lực
393 Phòng thí nghiệm Kiểm soát Vector Vestergaard Hiệu lực
932 Phòng thí nghiệm công trình Hiệu lực
1227 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn – Thử nghiệm Hiệu lực
1221 Phòng thí nghiệm nhà máy Nestlé Đồng Nai Hiệu lực
1229 Trạm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu  Hiệu lực
1228 Phòng Quản lý cấp nước Hiệu lực
911 Công ty TNHH Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Khuê Nam Hiệu lực
471 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
488 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng SDC Hiệu lực
1230 Trung tâm Đo lường MEB Hiệu lực
1223 Phòng Thí nghiệm Trung tâm - Khoa Chăn nuôi Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved