Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
622 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1195 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1127 Tổ Hóa nghiệm - Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh tại Cam Ranh Hiệu lực
621 Phòng Phân tích môi trường Hiệu lực
386 Phòng phân tích độc chất môi trường Hiệu lực
1448 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
415 Phòng thí nghiệm - Xưởng điện Tự động Hiệu lực
257 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1189 Phân xưởng thí nghiệm điện Hiệu lực
420 Phòng thử nghiệm-Ban đảm bảo chất lượng-Nhà máy sữa Cần Thơ - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) Hiệu lực
1196 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hiệu lực
614 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1439 Ban Hóa nghiệm B.O.O Hiệu lực
379 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
209 Trung tâm Xét nghiệm Y sinh học lâm sàng và dịch vụ khoa học kỹ thuật Hiệu lực
794 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm Hiệu lực
131 Phòng Phân tích Kiểm soát Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1447 Trung tâm thử nghiệm Pin – VINES Hiệu lực
1445 Phòng thí nghiệm Hóa Hiệu lực
254 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
434 Phòng kiểm nghiệm - Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông Hiệu lực
601 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
928 Phòng thử nghiệm DNP Hiệu lực
403 Phòng thử nghiệm nến, đồ gỗ, đồ chơi Hiệu lực
412 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
416 Phòng hóa nghiệm trung tâm Hiệu lực
1207 Phòng thử nghiệm phân bón Baconco Hiệu lực
400 Phòng thử nghiệm Provimi Việt Nam Hiệu lực
558 Trung tâm Phân tích – Kiểm nghiệm TVU Hiệu lực
1446 PHÒNG KIỂM NGHIỆM (KAF LAB) Hiệu lực
135 Trung tâm phân tích thí nghiệm Hiệu lực
076 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
594 Trung tâm kiểm nghiệm Hoàng Long Hiệu lực
339 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Dương Hiệu lực
1212 Phòng thử nghiệm Phúc Gia Hiệu lực
628 Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ Hiệu lực
1198 Phòng thử nghiệm Cơ điện Nông nghiệp Hiệu lực
1442 Phòng thí nghiệm Thiên Quỳnh Hiệu lực
1440 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam Hiệu lực
1437 Phòng thí nghiệm và dịch vụ Hiệu lực
1432 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam Hiệu lực
1443 Phòng quản lý Chất lượng Hiệu lực
551 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
593 Phân viện Khoa học an toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền trung Hiệu lực
1190 Bộ phận Thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
530 Phòng phân tích chất lượng thực phẩm và dinh dưỡng thủy sản Hiệu lực
1209 Cochi Lab Hiệu lực
1131 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1338 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1363 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved