Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
447 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
988 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hiệu lực
1316 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1314 Phòng Nghiên cứu và Phân tích chất lượng Hiệu lực
1312 Tổ thử nghiệm – Phòng kỹ thuật sản xuất Hiệu lực
733 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
274 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1125 Phòng Hiệu chuẩn và Thử nghiệm Vinacalib Hiệu lực
1307 Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Hiệu lực
1310 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
246 Trung tâm Môi trường Công nghiệp Hiệu lực
487 Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam Hiệu lực
723 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
463 Phòng thử nghiệm xây dựng Hiệu lực
742 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA Hiệu lực
706 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
719 Phòng Quản lý Chất lượng   Hiệu lực
1309 Chi cục Kiểm định hải quan 6 Hiệu lực
720 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa Hiệu lực
168 Phòng Kiểm Định Chất Lượng và Dư lượng Hiệu lực
990 PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hiệu lực
290 Công ty TNHHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung Hiệu lực
671 Phòng Quan trắc - Phân tích Hiệu lực
1308 Phòng Phân tích và Khảo, Kiểm nghiệm Hiệu lực
294 Trung tâm kiểm định chất lượng - đo lường Hiệu lực
978 Phòng Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
452 Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện Hiệu lực
986 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
971 Phòng thí nghiệm Vật liệu và Công nghệ gỗ  Hiệu lực
693 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
237 Công Ty SGS Việt Nam TNHH Hiệu lực
BSL3-002 Phòng thí nghiệm đặc chủng phòng chống tác nhân sinh học  Hiệu lực
138 Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình Hiệu lực
688 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc Hiệu lực
1052 Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Hiệu lực
1306 Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Hiệu lực
712 Trung tâm thí nghiệm điện dầu khí - TSR Hiệu lực
909 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đăk Nông Hiệu lực
888 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
469 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai Hiệu lực
979 Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật  Hiệu lực
1299 Phòng Hiệu chuẩn lực LMS Hiệu lực
1305 Phòng KCS Hiệu lực
820 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng nước Hủy bỏ
177 Phòng kỹ thuật sản xuất – KCS Tháng 8, 2019 Hủy bỏ
542 Phòng thử nghiệm hóa dầu Tháng 3, 2019 Hủy bỏ
696 Phòng Thử nghiệm môi trường Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
277 Trung tâm Chất lương nước và Môi trường Tháng 12, 2019 Hủy bỏ
944 Phòng gia công, phân tích mẫu Tháng 7, 2019 Hủy bỏ
924 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Tháng 12, 2019 Hủy bỏ

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved