Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
003 Viện Vật liệu Xây dựng Hiệu lực
1112 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng Hiệu lực
782 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Hiệu lực
800 Phòng Quản lý Chất lượng  Hiệu lực
1006 Phòng Kiểm nghiệm KCS Hiệu lực
1084 Tổ hóa nghiệm – phòng kỹ thuật Hiệu lực
1092 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1106 Tổ Hóa nghiệm  Hiệu lực
550 Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
526 Bộ phận Kiểm nghiệm – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
525 Phòng Phân tích Môi trường. Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Hiệu lực
499 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường Hiệu lực
564 Phòng Đo lường và Hiệu chuẩn Hiệu lực
476 Trung tâm Kiểm nghiệm - An toàn Thực phẩm Khu vực Tây Nguyên Hiệu lực
1113 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
839 Phòng thí nghiệm – Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng Hiệu lực
809 Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường Hiệu lực
1381 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1145 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước Hiệu lực
1137 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
1384 Trung tâm kiểm định và thử nghiệm chất lượng - BaotinLab Hiệu lực
1386 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1151 Phòng thí nghiệm và phân tích Nicotex Hiệu lực
1056 Tổ kiểm tra chất lượng – Phòng khai thác hệ thống Hiệu lực
997 Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm  Hiệu lực
097 Bộ phận quản lý chất lượng – Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
806 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1102 Phòng thí nghiệm Điện - Hóa Hiệu lực
843 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm nghiệm Hiện đại - Việt Nam Hiệu lực
1385 Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử Hiệu lực
1090 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1080 Phòng Thử nghiệm Kiểm định Hiệu lực
1028 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1109 Phòng kiểm nghiệm Vạn Đức Tiền Giang Hiệu lực
592 Phòng thí nghiệm nhà máy biến áp truyền tải Hiệu lực
1377 Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin Hiệu lực
538 Công ty cổ phần tư vấn và kỹ thuật môi trường An Bình Hiệu lực
543 Phòng thử nghiệm Hoá Hiệu lực
791 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Lạng Sơn Hiệu lực
1066 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
783 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Hòa Bình  Hiệu lực
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Hiệu lực
777 Phòng Thí Nghiệm Hiệu lực
154 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
1144 Tổ hóa nghiệm  Hiệu lực
534 Phòng Kỹ thuật - An toàn Hiệu lực
769 Phòng thí nghiệm Công ty TUICO Hiệu lực
347 Phòng thử nghiệm máy tính Hiệu lực
299 Tổ hiệu chuẩn - Phân xưởng Hiệu chuẩn, Thiết bị, Kiểm tra - Trung tâm phục vụ bảo dưỡng Hồ Chí Minh Hiệu lực
108 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved