Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1412 Đội dịch vụ điện lực - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái Hiệu lực
1411 Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lai Châu Hiệu lực
1405 Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Bắc Giang Hiệu lực
1404 Đội dịch vụ điện lực  - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh Hiệu lực
1403 Đội thí nghiệm - Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hà Nam Hiệu lực
1402 Đội dịch vụ điện lực  - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An Hiệu lực
1401 Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lạng Sơn Hiệu lực
1395 Đội Dịch vụ điện lực - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên Hiệu lực
1392 Đội thí nghiệm và sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh Hiệu lực
1390 Đội thí nghiệm điện và sửa chữa Bắc Ninh - Xí nghiệp dịch vụ điện lực Bắc Ninh Hiệu lực
546 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí Hiệu lực
876 Phòng thử nghiệm độc tính HAC Hiệu lực
169 Trung tâm thí nghiệm dệt may. Chi nhánh Công ty Cổ phần - Viện nghiên cứu dệt may tại Tp. Hồ Chí Minh Hiệu lực
827 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng Hiệu lực
182 Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Công nghiệp Hiệu lực
1166 Phòng thử nghiệm Điện Hiệu lực
574 Phòng Thí nghiệm điện Hiệu lực
441 Phòng Quan trắc và phân tích môi trường Lao động. Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường Lao động Hiệu lực
060 Phòng Đo lường - Thử nghiệm Hiệu lực
1180 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
364 Phòng kiểm nghiệm công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Hiệu lực
346 Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu Hiệu lực
567 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương Hiệu lực
1407 Phòng Đo lường hiệu chuẩn Hiệu lực
1414 Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
1417 Phòng thí nghiệm thép Nam Kim Hiệu lực
747 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình hành - Thăm dò chức năng Hiệu lực
732 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
823 Khoa Xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh- thăm dò chức năng Hiệu lực
378 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
1161 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
459 Phòng Quản lý Chất lượng Shengli Việt Nam Hiệu lực
191 Phòng Chất lượng – An toàn Hiệu lực
1410 Phòng Kiểm định và đánh giá Chất lượng - Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành Phố Hiệu lực
869 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
851 Phòng thử nghiệm Sinh Hóa Hiệu lực
850 Quality Control Department - Saigon Beer Nguyen Chi Thanh Brewery Hiệu lực
565 Công ty TNHH MTV Giám định PNJ Hiệu lực
357 Trung tâm phân tích công nghệ cao Hiệu lực
244 Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
836 Phòng Nghiên Cứu – Thí nghiệm thực phẩm Masan Hiệu lực
579 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
228 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
1134 Phòng thí nghiệm và Kiểm nghiệm chất lượng Phân bón thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
1017 Phòng thử nghiệm Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Lâm Đồng   Hiệu lực
1172 Phòng Thí Nghiệm Trung Tâm Hiệu lực
084 Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
1136 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
571 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1123 Phòng thử nghiệm Sơn La Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved