Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
334 Phòng Kiểm tra thử nghiệm - Thiên Long Hiệu lực
750 Phòng Kiểm nghiệm – Môi trường Hiệu lực
1353 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
1337 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
763 Khoa Xét nghiệm − Chẩn đoán hình ảnh Hiệu lực
269 Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Hiệu lực
779 Phòng thử nghiệm Hóa học Hiệu lực
264 Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Hiệu lực
733 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
956 Phòng thí nghiệm An toàn lao động Hiệu lực
1313 Phòng thử nghiệm EVN-S Hiệu lực
1330 Phòng nghiên cứu chất lượng môi trường Hiệu lực
1292 Phòng phân tích và Kiểm định Hiệu lực
878 Phòng Thí nghiệm và Dịch vụ Hiệu lực
1275 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1347 Phòng Quản lý Chất lượng (QA-QC) Hiệu lực
884 Trung tâm Thử nghiệm khí thải Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) Hiệu lực
1063 Bộ phận thí nghiệm chi nhánh 2 - Phòng nghiên cứu phát triển Hiệu lực
499 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường Hiệu lực
463 Phòng thử nghiệm xây dựng Hiệu lực
1086 Phòng Kiểm tra Chất lượng Hiệu lực
207 Phòng thí nghiệm Kymdan Hiệu lực
1061 Bộ phận thử nghiệm – Phòng kỹ thuật sản xuất Hiệu lực
1352 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
525 Phòng Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường. Trung tâm Nghiên cứu môi trường Hiệu lực
751 Phòng thí nghiệm Nước Hiệu lực
744 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1340 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1024 Trung tâm kiểm nghiệm Bắc Ninh Hiệu lực
526 Bộ phận Kiểm nghiệm – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1270 Trung tâm Kiểm nghiệm AQUAJET Laboratories Hiệu lực
766 Phòng Kiểm định, Hiệu chuẩn và Thử nghiệm thiết bị Hiệu lực
1341 Phòng Thử nghiệm Cơ Điện Hiệu lực
100 Phòng thí nghiệm INSEE Việt Nam Hiệu lực
1526 Phòng thí nghiệm Delta Cropcare Hiệu lực
519 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
018 Tổ hiệu chuẩn Hà Nội – Phân xưởng Hiệu chuẩn, Thiết bị, Kiểm tra Hà Nội - Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng Hiệu lực
1525 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
170 Trung tâm An toàn Mỏ Hiệu lực
1350 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1281 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình Hiệu lực
714 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
780 Phòng thử nghiệm nhiên liệu hàng không Hiệu lực
1343 Phòng thí nghiệm Điện Hóa Hiệu lực
515 Phòng Phân tích Môi trường Hiệu lực
1524 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị Y tế tỉnh Hậu Giang Hiệu lực
1074 Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín Hiệu lực
319 Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Hiệu lực
665 Phòng Kiểm định – Thử nghiệm Hiệu lực
1523 Phòng thử nghiệm dây cáp điện CADIVI Đồng Nai Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved