Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
506 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1047 Phòng Đảm Bảo Chất lượng Hiệu lực
748 Phòng Phân tích thí nghiệm Hiệu lực
484 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1466 Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ Tháng 1, 2024 Đình chỉ
700 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
1295 Chi cục Kiểm định Hải quan 5 Hiệu lực
471 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
258 Phòng Đo lường Hiệu lực
1319 Trung tâm thử nghiệm Vilas Hiệu lực
1018 Tổ KCS - Nhà máy bia Sài Gòn - Bình Dương Hiệu lực
1332 Phòng phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
752 Phòng Phát triển công nghệ và Phân tích môi trường Hiệu lực
1333 Khoa môi trường Hiệu lực
448 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
447 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
761 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1334 Bộ phận Kiểm phẩm Hiệu lực
990 Phòng kiểm soát chất lượng nước Hiệu lực
1338 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1023 Phòng thí nghiệm GreenFeed Hiệu lực
767 Ban Đảm Bảo Chất Lượng – Nhà Máy Sữa Bột Việt Nam Hiệu lực
510 Phòng Thử nghiệm NDT vật liệu Hiệu lực
1326 Testing laboratory Hiệu lực
738 Phòng thí nghiệm Wonderful Agriculture(VN) Hiệu lực
1510 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
671 Phòng Quan trắc - Phân tích Hiệu lực
889 Phòng phân tích và thử nghiệm Hiệu lực
1204 Phòng Kỹ thuật - Truyền thông Hiệu lực
1231 Phòng thí nghiệm VMI Hiệu lực
1509 Trung tâm kiểm soát chất lượng nước Hiệu lực
503 Phòng thí nghiệm – Kiểm tra Chất lượng sản phẩm Hiệu lực
139 Phòng thí nghiệm VEMEDIM Hiệu lực
1032 Phòng Kiểm tra Chất lượng sản phẩm Hiệu lực
760 Phòng thử nghiệm cơ lý thép Hiệu lực
1284 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1318 Phòng thử nghiệm Cotecna Việt Nam Hiệu lực
967 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
972 Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới Hiệu lực
1316 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu Hiệu lực
1508 Chi cục Kiểm định Hải quan Đông Nam Bộ Hiệu lực
846 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
324 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
977 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1505 Công ty Cổ phần Đo lường Quốc tế Hiệu lực
723 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
049 Phòng Đảm bảo chất lượng và thử nghiệm Hiệu lực
1305 Phòng KCS Hiệu lực
1321 Phòng thí nghiệm và phát triển sản phẩm Hiệu lực
718 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved