Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1254 Phòng QA Hiệu lực
1206 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1467 Phòng KCS Hiệu lực
1465 Trung tâm thử nghiệm sản phẩm năng lượng mặt trời JASOLAR Việt Nam Hiệu lực
354 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
888 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1237 Phòng Quan trắc - Phân tích môi trường Hiệu lực
1077 Phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu công nghiệp, xây dựng MTS Hiệu lực
1242 Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Hiệu lực
1464 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam Hiệu lực
837 Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hiệu lực
911 Công ty TNHH Dịch Vụ Khoa Học Công Nghệ Khuê Nam Hiệu lực
877 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng Hiệu lực
1257 Công ty TNHH Môi trường Khoa học & Công nghệ Giang Sơn Hiệu lực
931 Trung tâm kiểm nghiệm Hiệu lực
583 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
610 Phòng hệ thống quan trắc môi trường Hiệu lực
1152 Bộ phận Kiểm tra Chất lượng - Phòng Chất lượng Hiệu lực
150 Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
022 PHÒNG THỬ NGHIỆM TỔNG CTY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP Hiệu lực
427 Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực III Hiệu lực
1164 Trung tâm Chất lượng Đất Hợp Hiệu lực
215 Xưởng phát dẫn và Thí nghiệm điện Hiệu lực
212 Phòng Hiệu chuẩn Cơ Nhiệt Hiệu lực
211 Phòng hiệu chuẩn điện Hiệu lực
1463 Trung tâm Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1460 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Number One Chu Lai Hiệu lực
882 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
245 Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hiệu lực
1182 Trung tâm đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone – Chi nhánh Đà Nẵng Hiệu lực
602 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
429 Phòng thử nghiệm - Ban Đảm Bảo Chất lượng Hiệu lực
260 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp Hiệu lực
1245 Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang - Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
917 Tổ Kiểm Nghiệm - Phòng Kỹ Thuật Chất Lượng Hiệu lực
1461 Phòng thí nghiệm Công ty TNH Number One Hậu Giang Hiệu lực
1221 Phòng Thí Nghiệm Nhà Máy Nestlé Đồng Nai Hiệu lực
1457 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
666 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
263 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1239 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
115 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Hiệu lực
372 Công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường Hiệu lực
870 Trung tâm phân tích Hiệu lực
886 Phòng Phân tích Trung tâm Hiệu lực
126 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chiếu sáng Hiệu lực
632 Phòng phân tích Hiệu lực
233 Phòng Thí nghiệm Cơ điện - Hiệu chuẩn Hiệu lực
570 Xí nghiệp xây lắp, sửa chữa và thí nghiệm điện Hiệu lực
255 Phòng thí nghiệm Môi trường Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved