Phòng thí nghiệm y tế

Phòng thí nghiệm y tế

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
094 KHOA SINH HỌC PHÂN TỬ Hiệu lực
092 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
090 Khoa Miễn dịch Hiệu lực
088 Khoa Di truyền & Sinh học phân tử Hiệu lực
086 Khoa Hoá sinh Hiệu lực
084 Khoa Vi sinh Hiệu lực
091 Khoa Hóa Sinh Hiệu lực
093 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
001 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
089 Khoa xét nghiệm  Hiệu lực
087 Khoa Sinh hóa Hiệu lực
085 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
083 Khoa Huyết học Hiệu lực
051 Khoa Xét nghiệm - Chuẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
040 Phòng xét nghiệm Miễn dịch sàng lọc Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy Hiệu lực
081 Đơn vị xét nghiệm Hiệu lực
082 Khoa Vi sinh Hiệu lực
015 Phòng xét nghiệm HIV/AIDS - Khoa xét nghiệm Sinh học Lâm sàng Hiệu lực
002 Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Hiệu lực
069 Phòng xét nghiệm Sinh hóa Hiệu lực
039 Khoa nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm Hiệu lực
080 Khoa Vi sinh Hiệu lực
041 Phòng xét nghiệm. Phòng khám đa khoa - Trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán   Hiệu lực
038 Khoa di truyền và Sinh học phân tử Hiệu lực
077 Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Sản Nhi An Giang Hiệu lực
078 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
079 KHOA XÉT NGHIỆM Hiệu lực
074 Khoa Vi sinh Hiệu lực
075 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
076 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
073 Khoa Hóa sinh – Trung tâm xét nghiệm Hiệu lực
058 Khoa Di truyền học phân tử Hiệu lực
037 Khoa Huyết học Hiệu lực
010 Phòng xét nghiệm Vi khuẩn Hiệu lực
036 Khoa Sinh hoá Hiệu lực
057 Khoa miễn dịch Hiệu lực
072 Khoa VIRUS Hiệu lực
013 Phòng xét nghiệm Vi rút đường ruột Hiệu lực
066 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
019 Khoa Vi Sinh – Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Hiệu lực
018 Khoa Xét Nghiệm Huyết học Hiệu lực
017 Khoa Hóa sinh – Bệnh viện Nhi đồng 1 Hiệu lực
016 Khoa miễn dịch và sinh học phân tử Hiệu lực
009 Phòng xét nghiệm Sinh hoá - Miễn dịch - Huyết học. Khoa xét nghiệm sinh học lâm sàng Hiệu lực
011 Phòng xét nghiệm Vi sinh bệnh phẩm Hiệu lực
071 Khoa Sinh hoá Huyết học Hiệu lực
070 Khoa Huyết học - Truyền máu Hiệu lực
012 Phòng xét nghiệm Vi Rút hô hấp Hiệu lực
033 Khoa Huyết học - Truyền máu Hiệu lực
068 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved