Phòng thí nghiệm y tế

Phòng thí nghiệm y tế

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
087 Khoa Sinh hóa Hiệu lực
038 Khoa Di truyền và Sinh học Phân tử Hiệu lực
071 Khoa Sinh hoá Huyết học Hiệu lực
074 Khoa Vi sinh Hiệu lực
041 Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa - Medical Diag Center Hiệu lực
081 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
148 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
149 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
080 Khoa Vi sinh Hiệu lực
086 Khoa Hoá sinh Hiệu lực
085 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
039 Khoa Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm Hiệu lực
083 Khoa Huyết học Hiệu lực
147 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
090 Khoa miễn dịch Hiệu lực
150 Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào Hiệu lực
076 Khoa Sinh hóa Hiệu lực
009 Phòng xét nghiệm Sinh hoá - miễn dịch - Huyết học. Khoa Xét nghiệm Sinh học lâm sàng. Hiệu lực
037 Khoa Huyết học Hiệu lực
145 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
015 Phòng xét nghiệm HIV/AIDS – Khoa xét nghiệm sinh học lâm sàng Hiệu lực
011 PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH BỆNH PHẨM -  KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG Hiệu lực
144 KHOA XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC Hiệu lực
143 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
142 Khoa Hóa sinh  Hiệu lực
075 Khoa Sinh Hóa Hiệu lực
141 Phòng Xét nghiệm thuộc Công ty TNHH MEDLATEC Thành Phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
019 Khoa xét nghiệm Vi sinh  Hiệu lực
017 Khoa xét nghiệm Sinh Hóa  Hiệu lực
140 Phòng xét nghiệm Medlatec Thái Bình Hiệu lực
139 Sinh hóa – Huyết học – Miễn dịch Hiệu lực
021 Khoa Vi Sinh Hiệu lực
066 Bộ môn Khoa Sinh hoá Hiệu lực
138 Trung tâm Chẩn Đoán Trước Sinh Hiệu lực
068 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
137 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
136 Khoa xét nghiệm Huyết học Hiệu lực
134 Phòng xét nghiệm-Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm GreenLab Hiệu lực
135 Phòng xét nghiệm - Phòng khám đa khoa MEDLATEC Vĩnh Phúc Hiệu lực
067 Khoa Tế bào – Tổ chức học Hiệu lực
133 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
132 Phòng xét nghiệm – Phòng khám đa khoa MEDLATEC Thanh Xuân Hiệu lực
131 Khoa Huyết học- Vi sinh- Sinh học phân tử Hiệu lực
031 Khoa xét nghiệm (Vi Sinh, Hóa Sinh, Huyết Học) Hiệu lực
130 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
036 Khoa Sinh hoá Hiệu lực
129 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
128 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
127 Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ Hiệu lực
065 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved