Phòng thí nghiệm y tế

Phòng thí nghiệm y tế

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
031 Khoa xét nghiệm (Vi Sinh, Hóa Sinh, Huyết Học) Hiệu lực
130 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
036 Khoa Sinh hoá Hiệu lực
129 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
128 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
127 Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ Hiệu lực
065 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
126 Khoa Đông máu Hiệu lực
125 Khoa Vi sinh Y học Hiệu lực
124 Khoa Vi sinh vật Hiệu lực
123 Khoa Xét nghiệm và phân tích  Hiệu lực
014 Phòng xét nghiệm Sinh học phân tử Hiệu lực
030 Khoa vi sinh và sinh học phân tử Hiệu lực
058 Khoa di truyền sinh học phân tử Hiệu lực
006 Phòng Vi sinh - Khoa Xét nghiệm  Hiệu lực
005 Phòng Huyết học - Khoa xét nghiệm  Hiệu lực
122 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
121 Khoa Huyết học Hiệu lực
004 Phòng Sinh hoá - Khoa Xét nghiệm  Hiệu lực
063 TỔ HOÁ SINH - KHOA XÉT NGHIỆM. BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Hiệu lực
062 TỔ VI SINH MIỄN DỊCH - KHOA XÉT NGHIỆM. BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Hiệu lực
061 TỔ HUYẾT HỌC - KHOA XÉT NGHIỆM. BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM Hiệu lực
060 KHOA XÉT NGHIỆM MEDIC Hiệu lực
120 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
119 Khoa Huyết học – Truyền máu Hiệu lực
118 Khoa Sinh hóa – Miễn dịch cơ sở Tân Triều Hiệu lực
117 Khoa xét nghiệm di truyền Y học Hiệu lực
116 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
057 Khoa miễn dịch Hiệu lực
044 Phòng xét nghiệm – Phòng khám Gia đình Hà Nội Hiệu lực
051 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
052 Khoa Huyết học - Truyền máu Hiệu lực
053 Khoa Xét nghiệm sàng lọc máu Hiệu lực
115 Khoa Vi khuẩn Hiệu lực
109 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Khoa Huyết học - Truyền máu; khoa Hóa Sinh Hiệu lực
046 Khoa Huyết học – Truyền máu Hiệu lực
045 Khoa xét nghiệm (Huyết học, Sinh hóa, Vi sinh) Hiệu lực
114 Phòng xét nghiệm - Phòng khám đa khoa MEDLATEC Tây Hồ Hiệu lực
113 Phòng xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh Hiệu lực
112 Ngân hàng Tế bào gốc Hiệu lực
111 Khoa Hóa sinh  Hiệu lực
110 Khoa Xét Nghiệm Hiệu lực
043 Khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa MEDLATEC Hiệu lực
056 Khoa sàng lọc máu Hiệu lực
059 Khoa Huyết Sinh Học Hiệu lực
055 Khoa Giải phẫu bệnh Hiệu lực
108 KHOA HÓA SINH  Hiệu lực
047 Khoa vi sinh  Hiệu lực
077 Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Sản Nhi An Giang Hiệu lực
048 Khoa Hóa Sinh  Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved