Phòng thí nghiệm y tế

Phòng thí nghiệm y tế

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
048 Khoa Hóa Sinh  Hiệu lực
107 Khoa Vi sinh  Hiệu lực
104 Khoa Huyết học – Truyền máu Hiệu lực
106 Đơn vị Huyết học – Trung tâm xét nghiệm Hiệu lực
105 Đơn vị Vi sinh – Trung tâm xét nghiệm Hiệu lực
103 Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec Hiệu lực
102 Khoa Xét Nghiệm Hiệu lực
101 Phòng Xét nghiệm Quốc tế Gentis Hiệu lực
034 Trung tâm Huyết học và Truyền máu Hiệu lực
026 Khoa vi sinh Hiệu lực
042 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
100 Khoa Hóa sinh Hủy bỏ
099 Khoa Sinh hóa Hiệu lực
025 Khoa Vi sinh và labo Lao chuẩn quốc gia Hiệu lực
098 Khoa Huyết học – Truyền máu Hiệu lực
097 Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Central Park Hiệu lực
024 Khoa HIV/AIDS Hủy bỏ
096 Khoa Huyết học – Truyền máu Hủy bỏ
095 Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang Hiệu lực
094 Khoa sinh học phân tử Hiệu lực
092 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
090 Khoa Miễn dịch Hiệu lực
088 Khoa Di truyền & Sinh học phân tử Hiệu lực
086 Khoa Hoá sinh Hiệu lực
084 Khoa Vi sinh Hủy bỏ
091 Khoa Hóa Sinh Hiệu lực
093 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
001 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
089 Khoa xét nghiệm  Hiệu lực
087 Khoa Sinh hóa Hiệu lực
085 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
083 Khoa Huyết học Hiệu lực
040 Phòng xét nghiệm Miễn dịch sàng lọc Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy Hiệu lực
081 Đơn vị xét nghiệm Hiệu lực
082 Khoa Vi sinh Hiệu lực
015 Phòng xét nghiệm HIV/AIDS - Khoa xét nghiệm Sinh học Lâm sàng Hiệu lực
002 Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Hiệu lực
069 Phòng xét nghiệm Sinh hóa Hiệu lực
039 Khoa nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm Hiệu lực
080 Khoa Vi sinh Hiệu lực
041 Phòng xét nghiệm. Phòng khám đa khoa - Trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán   Hiệu lực
038 Khoa di truyền và Sinh học phân tử Hiệu lực
078 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
079 KHOA XÉT NGHIỆM Hiệu lực
074 Khoa Vi sinh Hiệu lực
075 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
076 Khoa Hóa sinh Hiệu lực
073 Khoa Hóa sinh – Trung tâm xét nghiệm Hiệu lực
037 Khoa Huyết học Hiệu lực
010 Phòng xét nghiệm Vi khuẩn Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved