Phòng thử nghiệm máy tính

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Số VILAS: 
347
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm máy tính
Laboratory: Computer Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
Organization: Viettronics Tan Binh Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử
Field of testing: Electrical – Electronic
Người quản lý/ Laboratory manager:  Huỳnh Công Hiển Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký / Scope
1. Huỳnh Công Hiển Các phép thử được công nhận/  Accredited tests
2. Lưu Quốc Minh
3. Mạc Đình Thắng
Số hiệu/ Code:  VILAS 347 Hiệu lực/ Validation:            11/8/2024 Địa chỉ/ Address: 248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Địa điểm/ Location248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:         028 35163885                                                                                     Fax: 028 35163886 E-mail:                                                                                                                                                                                              Website: www.vtb.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm : Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation    (if any)/ Range of measurement Phương pháp thử Test methods
  1.  
Máy tính cá nhân để bàn, khối hệ thống, Máy tính xách tay Desktop, Laptop Phép đo PC Mark Measurement of PC Mark   PTN-TE- 01: 2021
  1.  
Phép đo PC 3D Mark Measurement of PC 3D Mark
  1.  
Máy tính cá nhân để bàn, khối hệ thống Desktop Thử khả năng chịu điện áp cao Withstanding voltage test (0,2 ~ 5,0) kV PTN-TE-02:2021
  1.  
Thử điện trở cách ly Insulation resistance test (1 ~ 9999) MΩ
  1.  
Đo độ ồn âm thanh khi hoạt động Measurement of Acoustic noise (40 ~ 180) dB PTN-TE-03:2021
Ghi chú/ Note:
  • PTE-TE-xx: Phương pháp do PTN tự xây dựng/ Laboratory developed method
 
Ngày hiệu lực: 
11/08/2024
Địa điểm công nhận: 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
347
© 2016 by BoA. All right reserved