Phòng thử nghiệm - MEE

Đơn vị chủ quản: 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
Số VILAS: 
1247
Tỉnh/Thành phố: 
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm - MEE
Laboratory: Testing Department - MEE
Cơ quan chủ quản:  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH
Organization: Dong Anh Manufacturing Electrical Equipment JSC
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử                               
Field of testing: Electrical - Electronics
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Xuân Thu
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Nguyễn Xuân Thu Các phép thử được công nhận/Accredited tests  
           
 
Số hiệu/ Code:         VILAS 1247
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký
Địa chỉ/ Address:     Số 186, tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Địa điểm/Location: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại/ Tel:       0243 968 7246     Fax:       0243 968 7252
E-mail:                    kinhdoanhmee@gmail.com Website: www.thietbidiendonganh.com.vn
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Máy biến áp truyền tải Transmission transformer Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance U đến/ to: 2500V Rcđ đến/ to: 10 TW IEEE C57.152-2013
 1.  
Đo tỷ số biến áp và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio and check phase displacement  (0,8 ~ 20 000) IEEE C57.152-2013
 1.  
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance 10 m W ~ 2 000 W IEEE C57.152-2013
 1.  
Thử điện áp cảm ứng tần số đến 100 Hz Induced overvoltage withstand test upto 100 Hz Snguồn đến/ to:  4 000 kVA U đến/ to: 132 kV (100 Hz) TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2013
 1.  
Thử điện áp tăng cao bằng nguồn riêng biệt Separate source voltage withstand test U đến/ to: 300 kV (50 Hz) TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2013
 1.  
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no-load current Snguồn đến/ to: 4 000 kVA U đến/ to: 132 kV TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011
 1.  
Đo tổn thất ngắn mạch và điện áp ngắn mạch Measurement of load loss and impedance voltage Snguồn đến/ to: 4 000 kVA U đến/ to: 132 kV TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011
 1.  
Đo hệ số tổn hao điện môi (Tg δ) Measurement of dielectric dissipation factor (Tan δ) C: 20 pF ~ 1 µF Tan δ  đến/ to:  100% DF IEEE C57.152-2013
 1.  
Đo trở kháng thứ tự không Measurement of zero-sequence impedance Snguồn đến/ to: 4 000 kVA U: đến/ to 132 kV TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011
 1.  
Thử điện áp chịu đựng xung sét toàn sóng Lightning impulse test Đến/ To 1 405 kVPEAK TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2013
 1.  
Đo phóng điện cục bộ (PD) Measurement of partial discharge 2 pC ~ 1 000 pC TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2013
 1.  
Máy biến áp truyền tải Transmission transformer Thử phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) Scanning Frequency Response Analysis (SFRA) test 1 Hz ~ 10 MHz IEC 60076-18:2012
 1.  
Đo độ ồn Measurement of sound level (30 ~ 130) dB (31,5 ~ 8 000) Hz TCVN 6306-10:2018 IEC 60076-10:2016
 1.  
Chất lỏng  cách điện Insulating liquids Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test U đến/ to: 80 kV IEC 60156:2018
 1.  
Đo hệ số tổn hao điện môi (Tan δ) Measurement of dielectric dissipation factor (Tan δ) C: 1,0 pF ~ 1,1 µF Tan δ đến/ to:    100% DF IEC 60247:2004 IEC 61620:1998
Ghi chú / Notes:
 • IEC: International Electrotechnical Commission (Commission électrotechnique internationale)
 • IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards
 
 
Ngày hiệu lực: 
20/04/2026
Địa điểm công nhận: 
Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức: 
1247
© 2016 by BoA. All right reserved