Quản lý hoạt động chứng nhận theo ISO/IEC 17065:2012 & Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo ISO/IEC 17065:2012

Kính gửi: Các Tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 “ Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ” đã được ban hành ngày 15/09/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996. Tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/09/2015.

Để giúp các tổ chức chứng nhận và các biên liên quan cập nhật các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 và các yêu cầu pháp lý liên quan trên cơ sở đó xây dựng và chuyển đổi hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực mới, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”.

Thời gian: 08h30 – 16h30 hàng ngày, trong 02 ngày 07 - 08/5/2015 

Nội dung:

-        Ngày 07/5/2015: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành

-        Ngày 08/5/2015: Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Phí đào tạo: 2.000.000 vnđ/người/khoá học (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa) 

Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng, Tầng 2 – Nhà H – Số 8 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các cá nhân, Tổ chức có nhu cầu đăng ký tham dự khóa học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL (qua thư, điện thoại trực tiếp, fax, hoặc email) tới địa chỉ sau trước ngày 23/04/2015:

Văn phòng Công nhận Chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chị Nguyễn Thu Hằng;   Tel: 04.37911552 (số lẻ 19);   Fax: 04.37911 551;   Mobi: 0983 202 489;   E-mail: hangnguyen@boa.gov.vn

Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA

Trân trọng.

© 2016 by BoA. All right reserved