Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Kính gửi:        Các Phòng thí nghiệm Theo chương trình đào tạo năm 2016, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 21 - 25 tháng 3 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.       Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. Nội dung đào tạo : - Ngày 21/3/2016: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005  ( Module 1 ) - Ngày 22/3/2016: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2 ) - Ngày 23/3/2016: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3 ) - Ngày 24/3/2016: Độ không đảm bảo đo ( Module 4 ) - Ngày 25/3/2016: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( Module 5 ) Thời gian học: 8h30 – 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 3.500.000 đ/1người/ khoá học (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa ) Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (Học viên: 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)       Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 16/3/2016 Văn phòng Công nhận Chất lượng  -  8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Ms. Quách Hoàng Lan              Tel: 04 3 7911 951 số lẻ 15;   Fax: 04 3 7911 551;   Mob: 0903.431.522 Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved