Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 16 - 20 tháng 10 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Lập kế hoạch thực hiện chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đáp ứng yêu cầu công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Nội dung đào tạo:
- Ngày 16/10/2017: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005  ( Module 1 )
- Ngày 17/10/2017: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2 )
- Ngày 18/10/2017: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3 )
- Ngày 19/10/2017: Độ không đảm bảo đo ( Module 4 )
- Ngày 20/10/2017: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( Module 5 )
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà khách Người Có Công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(Lưu ý: Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 09/10/2017.
Văn phòng Công nhận Chất lượng  -  31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú ;  Tel: 02838 270 482;  Di động: 0975 20 21 22
Fax: 028 38 270 481; E-mail: camtu@boa.gov.vn
Website: www.boa.gov.vn 
      Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved