Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
24/08/2020 to 28/08/2020
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
17/08/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T01.1 24/08/2020 26 0
MED T01.2 25/08/2020 28 0
MED T01.3 26/08/2020 38 0
MED T01.4 27/08/2020 36 0
MED T01.5 28/08/2020 30 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Thúy Quỳnh
 • MED T01.3
Bệnh viện Nhân Dân 115 Chưa xác nhận
2 Thi Phối Phối
 • MED T01.3
Bệnh viện Nhân Dân 115 Chưa xác nhận
3 Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • MED T01.5
Nguyễn Thị Cẩm Tú Chưa xác nhận
4 Lê Vũ Thùy My
 • MED T01.3
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Chưa xác nhận
5 Nguyễn Châu Minh Ngọc
 • MED T01.4
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Chưa xác nhận
6 Bùi Sỹ Căn
 • MED T01.5
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Chưa xác nhận
7 Võ Trọng Vương
 • MED T01.1
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Chưa xác nhận
8 NGUYỄN NGỌC TIỀN
 • MED T01.3
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
9 HUỲNH QUỐC TRONG
 • MED T01.4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
10 PHẠM THỊ NHAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
11 BÙI THỊ THU THẢO
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
12 DƯƠNG MINH SỰ
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
13 PHẠM THỊ NHAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
14 BÙI THỊ THU THẢO
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
15 DƯƠNG MINH SỰ
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
16 NGUYỄN NGỌC TIỀN
 • MED T01.3
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
17 HUỲNH QUỐC TRONG
 • MED T01.4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
18 PHẠM THỊ NHAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
19 BÙI THỊ THU THẢO
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
20 HUỲNH QUỐC TRONG
 • MED T01.3
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
21 NGUYỄN NGỌC TIỀN
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
22 DƯƠNG MINH SỰ
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
23 BÙI THỊ THU THẢO
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
24 HUỲNH QUỐC TRONG
 • MED T01.4
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
25 NGUYỄN NGỌC TIỀN
 • MED T01.3
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
26 PHẠM THỊ NHAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
27 PHẠM THỊ NHAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
28 DƯƠNG MINH SỰ
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ Chưa xác nhận
29 THÁI THỊ XUÂN HOA
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI Chưa xác nhận
30 QUỐC ĐÌNH KHÁNH
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT Chưa xác nhận
31 Võ Vũ Linh
 • MED T01.1
 • MED T01.5
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm Chưa xác nhận
32 Nguyễn Văn Trung
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm Chưa xác nhận
33 Chế Nguyên Kha
 • MED T01.2
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm Chưa xác nhận
34 TRẦN THỊ KIM PHỤNG
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
TRẦN THỊ KIM PHỤNG Chưa xác nhận
35 Nguyễn Hữu Anh Thư
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Chưa xác nhận
36 Lê Công Thuận
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Chưa xác nhận
37 Tiêu Vũ Bảo Trân
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ Chưa xác nhận
38 Ngô Thị Phượng
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ Chưa xác nhận
39 ĐẶNG LÊ KHÁNH VI
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
40 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
41 PHẠM QUỐC CƯỜNG
 • MED T01.2
 • MED T01.5
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
42 PHẠM HỒNG THỤY
 • MED T01.2
 • MED T01.5
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
43 TRƯƠNG CHẤN KHA
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
44 NGUYỄN LÁNG
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
45 NGUYỄN VĂN ANH KIỆT
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
46 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
47 TRỊNH HUYỀN TRANG
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
48 TRƯƠNG MINH THÙY
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Bệnh viện Từ Dũ Chưa xác nhận
49 NGUYỄN CHUNG VIÊNG
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chưa xác nhận
50 ĐỖ MINH LUÂN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chưa xác nhận
51 HUỲNH THỊ THẢO LOAN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chưa xác nhận
52 Nguyễn Thị Thu Hồng
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Chưa xác nhận
53 Bùi Thị Huyền My
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Chưa xác nhận
54 Nguyễn Thị Bạch Ngọc
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.5
VPĐD Tổ chức Centre for Tropical Medicine (Oxford University Clinical Research Unit – Vietnam) Chưa xác nhận
55 Đinh Đức Giang
 • MED T01.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
56 Phạm Thanh Xuân
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
57 Đinh Thị Khánh Như
 • MED T01.3
 • MED T01.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
58 TRƯƠNG NGỌC QUYÊN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Bệnh viên Chợ Rẫy - Khoa Huyết học Chưa xác nhận
59 TRƯƠNG NGỌC QUYÊN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
Bệnh viên Chợ Rẫy - Khoa Huyết học Chưa xác nhận
60 TRƯƠNG NGỌC QUYÊN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - KHOA HUYẾT HỌC Chưa xác nhận
61 TRƯƠNG NGỌC QUYÊN
 • MED T01.1
 • MED T01.2
 • MED T01.3
 • MED T01.4
 • MED T01.5
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - KHOA HUYẾT HỌC Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved