Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
14/09/2020 to 19/09/2020
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
01/07/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T02.01 14/09/2020 0 0
MED T02.02 15/09/2020 0 0
MED T02.03 16/09/2020 0 0
MED T02.04 17/09/2020 0 0
MED T02.05 18/09/2020 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved