Thông báo hoãn đào tạo khóa học “ISO/IEC 17025:2017” tại thành phố Hà Nội từ ngày 07-11/09/2020

Kính gửi : Quý đơn vị
 
Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên website về chương trình đào tạo định kỳ năm 2020. Trong đó có kế hoạch đào tạo về “ISO/IEC 17025:2017” tại thành phố Hà Nội từ ngày 07-11/09/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học viên và thực hiện các biện pháp phòng dịch, nên Văn phòng CNCL thông báo hoãn tổ chức khóa đào tạo này trong tháng 9.
Khi dịch Covid – 19  được kiểm soát, Văn phòng CNCL sẽ có thông tin lại cho các đơn vị về chương trình đào tạo cụ thể của các khóa học. 
 
Trân trọng
© 2016 by BoA. All right reserved