Thông báo thay đổi địa điểm đào tạo khoá học VILAS T.03: "Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017"

Kính gửi: Phòng thí nghiệm
 
          Văn phòng Công nhận Chất lượng có gửi công văn số 1150/VPCNCL ngày 02 tháng 08 năm 2022 về việc tổ chức khóa đào tạo “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ” từ ngày 26 - 30 tháng 09 năm 2022 tại Hà Nội. Tuy nhiên, do có thay đổi về địa điểm đào tạo, Văn phòng Công nhận Chất lượng xin được thông báo như sau :
Địa điểm đào tạo cũ: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam- Số 1 phố Liễu Giai, Ba Đình, Tp Hà Nội.
Địa điểm đào tạo mới: Trung tâm đào tạo – Nhà J , số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
                  
  Trân trọng./.
© 2016 by BoA. All right reserved