THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Văn phòng Công nhận Chất lượng - BoA (www.boa.gov.vn) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, là tổ chức công nhận quốc gia, thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) của tổ chức công nhận quốc tế và khu vực. Chúng tôi cần tìm những ứng viên có năng lực cho các vị trí sau:

Chuyên gia đánh giá: 01 người
Nhiệm vụ chính: Thực hiện đánh giá các tổ chức chứng nhận hệ thống, chứng nhận sản phẩm … 
Yêu cầu:
  • Nam, tuổi đời dưới 35
  • Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ưu tiên tốt nghiệp đại học ngành khoa học tự nhiên
  • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về hệ thống quản lý chất lượng, khuyến khích có kinh nghiệm là chuyên gia đánh giá.
  • Có khả năng đi công tác ngắn hạn, thường xuyên và làm việc độc lập
  • Có khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tiếng Anh và các phần mềm Microsoft Office
Lương thỏa thuận.

Ứng viên được tuyển vào làm việc tại BoA sẽ được đào tạo; có môi trường làm việc tốt; được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động, các quyền lợi theo luật định; hưởng lương, phụ cấp và thưởng theo quy định của BoA

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ:
Văn phòng Công nhận Chất lượng
Tầng 2 nhà H - Số 8 Hoàng Quốc Việt -  Hà Nội
Email: nga@boa.gov.vn
Thời hạn nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày: 30/3/2012

Các ứng viên được chọn lựa phỏng vấn sẽ nhận được thông báo trực tiếp từ BoA sau 01 tháng kể từ ngày đóng hồ sơ (theo địa chỉ trên hồ sơ). Hồ sơ không cần bản gốc và không được trả lại.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved