Thông báo về lộ trình chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 15189: 2012

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực” đã được ban hành ngày 1/11/2012 thay thế cho tiêu chuẩn                      ISO 15189: 2007.

Để thuận lợi trong việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 15189: 2012, Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo thời hạn chuyển  đổi áp dụng tiêu chuẩn mới như sau:

  • Việc công nhận phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2007 sẽ hết hiệu lực vào 28/2/2016;
  • Từ ngày 1/10/2013, Văn phòng Công nhận Chất lượng bắt đầu tiếp nhận đánh giá, công nhận các phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 đối với Phòng xét nghiệm y tế có nhu cầu.
  • Từ ngày 1/11/2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ thực hiện đánh giá lại, đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

 

Văn phòng Công nhận Chất lượng khuyến khích các phòng xét nghiệm y tế đánh giá giám sát hoặc đánh giá lại chuyển đổi theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

 

Tất cả các phòng xét nghiệm đã được công nhận cần chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi chi tiết các thay đổi của hệ thống quản lý chất lượng và cần có quy định về thời gian để thực hiện các nội dung cần chuyển đổi.

     

Các phòng xét nghiệm y tế muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc chuyển đổi sang   tiêu chuẩn ISO 15189:2012 xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy- Hà Nội

Tel: 04 3 7911 552  Fax: 04 3 7911 551

Email: vpcongnhan@boa.gov.vn   

Trân trọng thông báo.

 

© 2016 by BoA. All right reserved