THÔNG ĐIỆP VỀ NGÀY CÔNG NHẬN THẾ GIỚI 2011

“CÔNG NHẬN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC”

 

Hồ Minh Trang biên dịch

 

Tổ chức công nhận phòng thí nghiệm thế giới (ILAC) và Diễn đàn Công nhận thế giới (IAF) đã cùng đưa ra sáng kiến toàn cầu lấy ngày 9/6 hàng năm là ngày công nhận thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các hoạt động liên quan đến công nhận.

 

Cũng như những năm trước, ngày công nhận thế giới năm nay sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn cầu với việc tổ chức các sự kiện lớn, các hội thảo, các chiến dịch báo chí truyền thông ở phạm vi quốc gia để tuyên truyền về giá trị của hoạt động công nhận cho Chính phủ, các cơ quan quản lý và các nhà lãnh đạo của cộng đồng doanh nghiệp.

 

Chủ đề của năm nay sẽ tập trung đề cập đến vị trí, vai trò của công nhận đối với các cơ quan quản lý. Ở phạm vi quốc gia, công nhận ngày càng được thừa nhận rộng rãi hơn, đặc biệt từ phía các cơ quan quản lý, những người đang thừa nhận công nhận như là một cơ chế tạo ra giải pháp gồm nhiều cấp độ nhằm hỗ trợ hoặc được sử dụng như một giải pháp thay thế cho quy định của pháp luật. 

 

Trong một thị trường năng động và có tính cạnh tranh cao, cần có sự tin tưởng khi sản phẩm và dịch vụ được trao đổi giữa các nền kinh tế. Công nhận chính là nền tảng để tạo dựng nên sự tin tưởng đó. Chính phủ và các cơ quan quản lý cần thấy được tầm quan trọng của các chương trình công nhận hoạt động theo các tiêu chuẩn được thừa nhận quốc tế. Với ngân sách hạn hẹp, nhiều cơ quan quản lý không còn tự mình thực hiện việc đánh giá mà ngày càng dựa vào tổ chức của bên thứ 3 để hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý của mình. Để thực hiện được điều này, cơ quan quản lý cần dựa trên các cơ sở công bằng và đúng đắn nhằm lựa chọn các tổ chức cung cấp dịch vụ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu quy định. Công nhận giúp cung cấp được bằng chứng về năng lực này.

 

Việc sử dụng các hoạt động công nhận ngày càng có ảnh hưởng rộng khắp trong các nền kinh tế và trong lĩnh vực chính sách trong nước. Điều này đã được nhấn mạnh trong cuộc khảo sát do Tổ chức ILAC thực hiện năm 2010 đối với các quốc gia thành viên, theo đó có đến 55 quốc gia đã trả lời và khẳng định việc các cơ quan quản lý đã tăng cường sử dụng hoạt động công nhận.

 

Tuy vậy, vẫn còn nhiều lĩnh vực chính sách trong đó công nhận có thể được áp dụng để thay thế cho quy định. Có thể nêu tên một vài lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, y tế và an toàn, giáo dục và kiểm soát chất thải.

 

Ngày công nhận thế giới là cơ hội tốt cho các tổ chức công nhận nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và chứng tỏ cách thức hoạt động đánh giá và công nhận có thể được áp dụng rộng rãi hoặc việc đánh giá và công nhận có thể được sử dụng để đáp ứng rất nhiều yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved