Thông Điệp về ngày Công nhận thế giới 9.6.2019

Ngày 9/6 đánh dấu ngày Công nhận thế giới, sáng kiến toàn cầu này do Diễn đàn công nhận thế giới (IAF) và Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm thế giới (ILAC) đồng khởi xướng nhằm tăng cường nhận thức vai trò của hoạt động công nhận. 
Chủ đề của Ngày công nhận thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của hoạt động công nhận làm gia tăng giá trị của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và khu vực công một cách kịp thời với chi phí tối ưu và chất lượng. Công nhận cùng với các công cụ cơ sở hạ tầng chất lượng khác như tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp đã mang lại giá trị cho chuỗi cung ứng. Những công cụ này đem lại sự tin cậy và đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ đưa ra thị trường.

Như nhiều năm trước đây, ngày Công nhận thế giới sẽ được tổ chức tại các quốc gia thành viên trên toàn thế giới với các sự kiện chính như hội thảo, báo chí truyền thông để truyền tải thông điệp mà hoạt động công nhận muốn hướng tới là một thế giới an toàn hơn và hỗ trợ doanh nghiệp, chính phủ và các nhà quản lý tìm ra các tiêu chuẩn, các công cụ đánh giá sự phù hợp và công nhận giúp họ thực hiện được mục tiêu này.

Để tìm hiểu nội dung của thông điệp năm nay, xin vui lòng liên hệ với cơ quan công nhận tại nước sở tại để biết thêm chi tiết. Đăng nhập vào website để biết thêm thông tin về cách thức tổ chức ngày công nhận thế giới và tải các áp phích và mẫu quảng cáo bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved