Trung tâm Kiểm định - Bộ Tư lệnh 86

Số VIAS: 
086
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Tên Tổ chức giám định / Trung tâm Kiểm định - Bộ Tư lệnh 86
Inspection Body: Inspection and Verification Center – Command 86
số công nhận /  Accreditation Code: VIAS 086
Địa chỉ trụ sở chính /   Số 805 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
The head office address No. 805 Nguyen Hoang Ton street, Xuan Dinh ward, Bac Tu Liem district Ha Noi City, Vietnam
Địa điểm công nhận / Số 805 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm,     thành phố Hà Nội.
Accredited locations: No. 805 Nguyen Hoang Ton street, Xuan Dinh ward, Bac Tu Liem district Ha Noi City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 069.579.406
Email:   Website:  
Loại tổ chức giám định / Loại A
Type of Inspection: Type A
Người đại diện / Authorized Person: Vũ Công Đoàn
Hiệu lực công nhận: Period of Validation 03 năm kể từ ngày ký
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị công nghệ thông tin Machines, equipments: Information technology machines, equipments - Số lượng, tình trạng, đồng bộ, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất, thông số kỹ thuật Quantity, status, Synchronic model, original, year of products, determine the specification of items - Kiểm tra chất lượng phần mềm. Examine the software quality - An toàn thông tin: lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, mã độc Examine information security BTL86-17020/QTGĐ.01 BTL86-17020/QTGĐ.02 BTL86-17020/QTGĐ.03 BTL86-17020/QTGĐ.04 BTL86-17020/QTGĐ.05 BTL86-17020/QTGĐ.06 BTL86-17020/QTGĐ.07 - Ban Kiểm định Phần mềm & Cơ sở dữ liệu - Ban Kiểm định Hệ thống & Thiết bị - Ban Quản lý Tiêu chuẩn, Chất lượng
Ghi chú/ Note: BTL86-17020/QTGD.xx: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ Company’s developed inspection procedures DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/quy trình giám định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ quy trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Quy trình giám định cấu hình trang thiết bị công nghệ thông tin BTL86-17020/QTGD.01 – ed 1.1 05/05/2023
Quy trình giám định đồng bộ trang thiết bị công nghệ thông tin BTL86-17020/QTGD.02 – ed 1.1 05/05/2023
Quy trình giám định tính chuyên dung của trang thiết bị công nghệ thông tin BTL86-17020/QTGD.03 – ed 1.1 05/05/2023
Quy trình giám định tình trạng, số lượng chi tiết trang thiết bị công nghệ thông tin BTL86-17020/QTGD.04 – ed 1.1 05/05/2023
Quy trình giám định cấu hình xuất xứ trang thiết bị công nghệ thông tin BTL86-17020/QTGD.05 – ed 1.1 05/05/2023
Quy trình kiểm tra chất lượng phần mềm BTL86-17020/QTGD.06 – ed 1.2 05/05/2023
Quy trình kiểm tra an toàn thông tin máy móc - thiết bị - phần mềm BTL86-17020/QTKT.07 – ed 1.1 - 28/08/2023
                                                                                                                                     
Ngày hiệu lực: 
03/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 805 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
86
© 2016 by BoA. All right reserved