Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I

Số VIAS: 
026
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Hải Phòng
Tổ chức giám định/   Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực I
Inspection Body: Centre for Technical Safety Inspection- Zone I
số/ Code: VIAS 026
Địa chỉ trụ sở chính/ Tầng 19, toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
The head office address: Floor 19, VTC Online Building, No. 18 Tam Trinh Str., Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Địa điểm hoạt động/ Accredited locations:  
  1. Tầng 19, toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Floor 19, VTC Online Building, No. 18 Tam Trinh Str., Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
  1. Trạm kiểm định chai áp lực Hải Phòng/ Hai Phong Pressure Cylinder Technical Inspection Station
KCN Cảnh Hầu, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Canh Hau Industrial Zone, Quan Tru ward, Kien An district, Hai Phong city, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 024.39438049
Email: TTKDKTATKH1@molisa.gov.vn Website: Kiemdinh.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A / Type A
Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Minh Phúc
         
       Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope  
  1. Nguyễn Minh Phúc Các chứng thư/ All of certificates  
  2. Đặng Anh Trung  
  Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 09/ 09/ 2025
  Địa điểm 1/ Accredited locations 1: Tầng 19, toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Floor 19, VTC Online Building, No. 18 Tam Trinh Str., Minh Khai Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures  
Máy thiết bị Machines and Equipments Phòng thiết bị nâng Thiết bị nâng Lifting appliances Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 09:2016/BLĐTBXH QTKĐ 10:2016/BLĐTBXH QTKĐ 11:2016/BLĐTBXH QTKĐ 12:2016/BLĐTBXH QTKĐ 13:2016/BLĐTBXH QTKĐ 14:2016/BLĐTBXH QTKĐ 15:2016/BLĐTBXH QTKĐ 16:2016/BLĐTBXH QTKĐ 18:2016/BLĐTBXH QTKĐ 19:2016/BLĐTBXH QTKĐ 20:2016/BLĐTBXH QTKĐ : 01-2016/BXD QTKĐ : 02-2016/BXD QTKĐ : 03-2016/BXD QTKĐ: 01-2018/BGTVT QTKĐ: 06-2018/BGTVT QTKĐ: 07-2018/BGTVT  
Hệ thống cốp pha trượt Slipform Systems Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 04 - 2017/BXD  
Cần phân phối bê tông độc lập Separate Concrete Placing booms Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 05 - 2017/BXD  
Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình Drilling and foundation equipments Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 06 - 2017/BXD  
Thang cuốn và băng tải chở người Escalator and passenger conveyors Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 25:2016/BLĐTBXH QTKĐ: 05-2018/BGTVT  
Đu quay Perris wheel Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 29:2016/BLĐTBXH  
                     
 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận         liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy và thiết bị Machines and Equipments Phòng thiết bị nâng Xe nâng hàng Forklift Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 17:2016/BLĐTBXH
Thang máy Elevator Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ  02:2021/BLĐTBXH QTKĐ: 02-2018/BGTVT QTKĐ: 03-2018/BGTVT QTKĐ: 04-2018/BGTVT
Hệ thống cáp treo chở người Cable car Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 30:2016/BLĐTBXH
Tàu lượn cao tốc Roller coaster Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 27:2016/BLĐTBXH
Hệ thống máng trượt Slide Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 28:2016/BLĐTBXH
Máy và thiết bị Machines and Equipments Phòng thiết bị áp lực Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng Steam, Hot Water Pipe Line Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 04:2016/BLĐTBXH QTKĐ: 04: 2017/BCT
Hệ thống lạnh Refrigeration System Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 08:2016/BLĐTBXH
Nồi hơi Boiler Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH QTKĐ01: 2017/BCT QTKĐ 02:2016/BLĐTBXH
Hệ thống điều chế và nạp khí Gas Filling System Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 03:2016/BLĐTBXH  
Trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng Filling plant of Liquefied Petroleum Gas Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 06:2017/BCT  
Trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng Collective Supply of Liquefled Petroleum Gas Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 07:2017/BCT  
 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận           liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy và thiết bị Machines and Equipments Phòng thiết bị   áp lực Chai chứa khí công nghiệp Industry Gas Cylinder Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 06 : 2021/BLĐTBXH
Chai chứa khí LPG LPG Cylinder Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 08:2017/BCT
Bình chịu áp lực Pressure Vessel Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 07: 2016/BLĐTBXH QTKĐ 02: 2017/BCT  
Bình chứa khí dầu mỏ hoá lỏng Liquefied Petroleum Gas Tank Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 03: 2017/BCT
Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Metallic Rigid gas Pipelines Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 05: 2017/BCT  
Hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. Metal pipeline system for compressed air, liquefied gas, dissolved gas. Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 31: 2021/BLĐTBXH
 
  Địa điểm 2/ Accredited locations 2: Trạm kiểm định chai áp lực Hải Phòng, Khu công nghiệp Cảnh Hầu, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Hai Phong Pressure Cylinder Technical Inspection Station, Canh Hau Industrial Zone, Quan Tru ward, Kien An district, Hai Phong city, Vietnam
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận           liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures  
Máy thiết bị Machines and Equipments Thiết bị nâng Lifting appliances Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 09:2016/BLĐTBXH QTKĐ 10:2016/BLĐTBXH QTKĐ 11:2016/BLĐTBXH QTKĐ 12:2016/BLĐTBXH QTKĐ 13:2016/BLĐTBXH QTKĐ 14:2016/BLĐTBXH QTKĐ 15:2016/BLĐTBXH QTKĐ 16:2016/BLĐTBXH QTKĐ 18:2016/BLĐTBXH QTKĐ 19:2016/BLĐTBXH QTKĐ 20:2016/BLĐTBXH QTKĐ : 01-2016/BXD QTKĐ : 02-2016/BXD QTKĐ : 03-2016/BXD QTKĐ: 01-2018/BGTVT QTKĐ: 06-2018/BGTVT QTKĐ: 07-2018/BGTVT  
Hệ thống cốp pha trượt Slipform Systems Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 04 - 2017/BXD  
Cần phân phối bê tông độc lập Separate Concrete Placing booms Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 05 - 2017/BXD  
Máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình Drilling and foundation equipments Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ : 06 - 2017/BXD  
Thang cuốn và băng tải chở người Escalator and passenger conveyors Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 25:2016/BLĐTBXH QTKĐ: 05-2018/BGTVT  
Đu quay Perris wheel Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 29:2016/BLĐTBXH  
           
 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận         liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy và thiết bị Machines and Equipments  Xe nâng hàng Forklift Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 17:2016/BLĐTBXH
Thang máy Elevator Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ  02:2021/BLĐTBXH QTKĐ: 02-2018/BGTVT QTKĐ: 03-2018/BGTVT QTKĐ: 04-2018/BGTVT
Hệ thống cáp treo chở người Cable car Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 30:2016/BLĐTBXH
Tàu lượn cao tốc Roller coaster Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 27:2016/BLĐTBXH
Hệ thống máng trượt Slide Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 28:2016/BLĐTBXH
Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng Steam, Hot Water Pipe Line Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 04:2016/BLĐTBXH QTKĐ: 04: 2017/BCT
Hệ thống lạnh Refrigeration System Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 08:2016/BLĐTBXH
Nồi hơi Boiler Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH QTKĐ01: 2017/BCT QTKĐ 02:2016/BLĐTBXH
Hệ thống điều chế và nạp khí Gas Filling System Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 03:2016/BLĐTBXH  
Trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng Filling plant of Liquefied Petroleum Gas Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 06:2017/BCT  
Trạm cấp khí dầu mỏ hoá lỏng Collective Supply of Liquefled Petroleum Gas Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 07:2017/BCT  
 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Bộ phận           liên quan Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy thiết bị Machines and Equipments Chai chứa khí công nghiệp Industry Gas Cylinder Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 06 : 2021/BLĐTBXH
Chai chứa khí LPG LPG Cylinder Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 08:2017/BCT
Bình chịu áp lực Pressure Vessel Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 07: 2016/BLĐTBXH QTKĐ 02: 2017/BCT  
Bình chứa khí dầu mỏ hoá lỏng Liquefied Petroleum Gas Tank Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 03: 2017/BCT
Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Metallic Rigid gas Pipelines Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 05: 2017/BCT  
Hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. Metal pipeline system for compressed air, liquefied gas, dissolved gas. Kiểm định kỹ thuật an toàn Safety Inspection QTKĐ 31: 2021/BLĐTBXH
Ghi chú/ Note:
  • QTKĐ:xxxx/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành/ Methods are issued by the Ministry of Labour-Invalids and Social Affairs
  • QTKĐ:xxxx/BCT: Quy trình kiểm định do Bộ Công thương ban hành/ Methods are issued by the Ministry of Industry and Trade
  • QTKĐ: xxxx/BGTVT: Quy trình kiểm định do Bộ Giao thông vận tải ban hành/ Methods are issued by the Ministry of Transport
  • QTKĐ : xxxx/BXD: Quy trình kiểm định do Bộ xây dựng ban hành/ Methods are issued by the Ministry of Construction
 
Ngày hiệu lực: 
09/09/2025
Địa điểm công nhận: 
- Tầng 19, toà nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Trạm kiểm định chai áp lực Hải Phòng - KCN Cảnh Hầu, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
26
© 2016 by BoA. All right reserved