Văn phòng BoA trao chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012 cho Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Phổi Trung ương

Ngày 10/8/2023 vừa qua, khoa Giải phẫu bệnh thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương đã được Văn phòng Công nhận chất lượng cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012. Lễ trao chứng chỉ được diễn ra với sự có mặt lãnh đạo bộ Y tế và Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng.
Với quyết tâm đưa ra kết quả xét nghiệm chính xác và kịp thời, nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán của bác sỹ và phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất, khoa Giải phẫu bệnh của bệnh viện đã không ngừng phấn đấu và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm của khoa theo chuẩn mực ISO 15189. Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên tham gia hệ thống công nhận của Văn phòng Công nhận chất lượng cho lĩnh vực giải phẫu bệnh. Điều này cho thấy nhu cầu về việc hoàn thiện các lĩnh vực cận lâm sàng trong các bệnh viện để phục vụ bệnh nhân một cách toàn diện.
Việc đạt chứng chỉ ISO 15189 của khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương đã chứng minh được năng lực trong việc thực hiện các xét nghiệm, tạo sự tin cậy cho các cơ quan quản lý, cho các bác sỹ và bệnh nhân, tiết kiệm được chi phí cho xã hội.
 
Hiện nay, trên thế giới các phòng xét nghiệm đều hướng tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189, đây là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm và đã được Văn phòng Công nhận chất lượng triển khai từ những năm 2008.
Từ năm 2012, Văn phòng Công nhận chất lượng đã là thành thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) của tổ chức quốc tế APAC và ILAC cho chương trình Công nhận Phòng xét nghiệm y tế (VILAS Med). Đến nay, Văn phòng Công nhận chất lượng đã công nhận cho gần 200 Phòng xét nghiệm y tế.
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ (VILAS-MED)
  • Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng;
  • Phòng thí nghiệm y tế bao hàm phòng xét nghiệm và phòng chuẩn đoán hình ảnh;
  • Chuẩn mực công nhận phòng thí nghiệm y tế: ISO 15189 “Phòng thí nghiệm y tế - yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực” và các yêu cầu bổ sung đối với từng lĩnh vực xét nghiệm cụ thể;
  • Phân loại công nhận phòng thí nghiệm y tế gồm các lĩnh vực sau: Hóa sinh lâm sàng, sinh học, huyết học, giải phẫu tế bào bệnh học, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh.

Lợi ích của công nhận:
  • Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của phòng xét nghiệm y tế;
  • Được sử dụng dấu công nhận trực tiếp trên phiếu kết quả xét nghiệm/chẩn đoán;
  • Đem lại sự tin cậy cho người sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chẩn đoán;
  • Nâng cao uy tín trong nước và quốc tế;
  • Làm cơ sở tin cậy cho cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chẩn đoán  lựa chọn đảm bảo tiêu chí của xét nghiệm/chẩn đoán: độc lập, khách quan và chính xác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ (VILAS-MED), xin liên hệ:
Ms. Hoàng Lan - Phòng Hành chính Tổng hợp
Điện thoại: 0903 431 522
E-mail: hoanglan@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved