Văn phòng Công nhận chất lượng: Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới

Ngày 03/01/2019 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh; Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Đặng Quang Huấn; Chủ tịch Hội đồng công nhận Đoàn Năng; đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan và lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên BoA.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc BoA Vũ Xuân Thủy cho biết: thời gian qua, hoạt động công nhận luôn được BoA định hướng rõ, chú trọng nâng cao chất lượng, tăng cường tính nhất quán trong quá trình đánh giá. Đặc biệt, BoA đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý của Văn phòng sang phiên bản mới ISO/IEC 17011:2017, đồng thời xây dựng lộ trình và tổ chức đào tạo cho các Phòng thí nghiệm thực hiện việc chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.

Về kết quả hoạt động, tính đến ngày 28/12/2018, Văn phòng đã công nhận 1182 phòng thí nghiệm (PTN), trong đó công nhận mới 105 phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; tổ chức, giám định, công nhận được 98 phòng thí nghiệm y tế (PXN), trong đó công nhận mới 16 PXN; đánh giá công nhận lại 304 tổ chức; đánh giá, mở rộng 142 tổ chức,…

Đối với hoạt động đào tạo, BoA đã tổ chức, đào tạo định kỳ theo hàng năm và đào tạo tại cơ sở khi có yêu cầu. Cụ thể, tính đến 31/12/2018, BoA đã tổ chức được 25 khóa đào tạo tập trung về công nhận PTN và 14 khóa đào tạo theo yêu cầu về công nhận PTN. Trước xu thế hội nhập hiện nay, BoA chú trọng đến việc đào tạo cho các chuyên gia kỹ thuật tham gia vào hệ thống công nhận PTN, tổ chức giám định (TCGĐ), tổ chức chứng nhận (TCCN),… nhằm góp phần nâng cao năng lực của hệ thống công nhận.

Giám đốc BoA Vũ Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, BoA còn những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong công tác hoạt động công nhận hiện nay như: việc mở rộng các lĩnh vực công nhận mới, công nhận đơn vị sản xuất chất chuẩn (RMP), công nhận đơn vị cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTP) vẫn còn chậm; xử lý hồ sơ công nhận và chứng chỉ công nhận trong một số trường hợp còn hạn chế nhất định; đội ngũ chuyên gia kỹ thuật vẫn còn thiếu và yếu, dẫn đến chưa đáp ứng được đủ yêu cầu của công việc,…

Năm 2019, BoA sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới ISO/IEC 17011:2017; tổ chức tập huấn các chuyên gia kỹ thuật phía Nam; chú trọng vào việc đánh giá năng lực kỹ thuật của các tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua việc áp dụng các yêu cầu riêng cho từng lĩnh vực công nhận, nâng cao chất lượng đánh giá đo lường; triển khai hoạt động tập huấn, đào tạo cho đối tượng là các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia chất lượng,…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao những thành tựu của BoA thời gian qua, trong đó có thể kể đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế và thừa nhận quốc tế, đặc biệt là sự tác động tích cực đối với hệ thống doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ về phương hướng, đề xuất hoạt động của BoA. Thứ trưởng cũng đề nghị BoA cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được nhằm đẩy mạnh hoạt động công nhận hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai hoạt động công nhận; đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để đẩy mạnh công tác công nhận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay,  BoA là thành viên tham gia nhiều tổ chức quốc tế như: ILAC, IAF, APLAC, PAC. Đến nay, BoA đã được thừa nhận lẫn nhau của APLAC và ILAC cho các chương trình công nhận PTN, PXN, TCGĐ; thừa nhận lẫn nhau của IAF, PAC cho chương trình công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý (QMS), chứng nhận sản phẩm (PRO), chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS), GLOBAL GAP.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved