Cơ quan công nhận Hàn Quốc (KAB) sang thăm và làm việc với Văn phòng Công nhận chất lượng

Từ ngày 21 đến 22/03/2023, đoàn đại biểu của Cơ quan Công nhận Hàn Quốc (Korean Accreditation Board – KAB) do ông Park Jinsuh, Giám đốc điều hành dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc với Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA).
A group of people sitting around a tableDescription automatically generated with low confidence
 Được thành lập từ năm 1995, KAB là tổ chức phi lợi nhuận được thừa nhận bởi Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thực hiện chức năng đánh giá công nhận các Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý và năng lực cá nhân. Hiện nay, KAB là thành viên tham gia Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của IAF (IAF MLA) cho nhiều chương trình công nhận như: QMS, EMS, FSMS, ISMS, MDMS, OH&SMS, FSSC 22000 và PERSON. Chuyến thăm và làm việc của KAB là hoạt động mang tính định kỳ đã được hai bên thống nhất trong các Biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký từ năm 2012 và 2019. Trong các buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hoạt động công nhận nói chung cũng như lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận nói riêng. Đặc biệt, hai bên đã dành nhiều thời gian để trao đổi, phân tích một số nội dung chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công nhận như: Chu kỳ công nhận, thời lượng đánh giá và cơ cấu phí đánh giá công nhận, quy định năng lực chuyên gia đánh giá công nhận, xây dựng phần mềm quản lý hoạt động công nhận ...