Khóa học: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Phòng Thí nghiệm

Theo kế hoạch đào tạo năm 2023, Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” (VILAS T10) tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 16-20/10/2023.
Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho các học viên thông tin về việc quản lý phòng thí nghiệm theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 với 5 module, cụ thể như sau:
- Ngày 16/10/2023: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 (VILAS T10.1)
- Ngày 17/10/2023: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (VILAS T10.2)
- Ngày 18/10/2023: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp (VILAS T10.3)
- Ngày 19/10/2023: Độ không đảm bảo đo (VILAS T10.4)
- Ngày 20/10/2023: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  (VILAS T10.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, giấy chứng nhận đào tạo, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm:  Nhà khách Người có công, 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
(Lưu ý: Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ link sau: Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA).
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Công nhận chất lượng - Ms. Cẩm Tú
31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 028 38270482 - Ext.104    Mob:  0975202122  Email:  camtu@boa.gov.vn
Trân trọng./.
© 2016 by BoA. All right reserved