Khóa học: “Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 ” tại Hà Nội

Kính gửi: Phòng xét nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2023, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa  đào tạo 05 ngày từ ngày 8 – 12 tháng 5 năm 2023 với 5 module khác nhauQuản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 ”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng xét nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên các phòng xét nghiệm hoặc phòng quản lý chất lượng bệnh viện.
Nội dung đào tạo:
- Ngày 8/5/2023: Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 và so sánh các nội dung thay đổi của ISO 15189: 2022 và ISO 15189: 2012 ( MED T01.1)
- Ngày 9/5/2023: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PXN theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 (MED T01.2)
- Ngày 10/5/2023: Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm theo ISO 15189: 2022 (MED T01.3)
- Ngày 11/5/2023: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (MED T01.4)
- Ngày 12/5/2023: Độ không đảm bảo đo ( MED T01.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Địa điểm học: Tầng 3, tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
Phí đào tạo: 5.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (1.000.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa, thuế VAT)
(Lưu ý: Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng xét nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ: Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 hoặc điện thoại - Ms Lan: 0903431522 trước ngày 2/5/2023.

Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved