Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
603 Phòng Phân tích hóa học Hiệu lực
615 Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam Hiệu lực
629 Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng Hiệu lực
631 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
970 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
905 Phòng phân tích - KCS Hiệu lực
901 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Cao Bằng Hiệu lực
893 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hà Nam Hiệu lực
027 Phòng thử nghiệm xăng dầu Hiệu lực
106 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
078 Phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
410 Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung Hiệu lực
422 Phòng thử nghiệm - Ban Đảm Bảo Chất lượng Hiệu lực
423 Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực II Hiệu lực
456 Ban Quản lý Chất lượng Hiệu lực
256 Phòng thí Nghiệm Hiệu lực
358 Phòng Kiểm định - Thử nghiệm Hiệu lực
398 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
404 Phòng thí nghiệm và kiểm định công nghiệp, xây dựng Phateco Hiệu lực
449 Phòng Kiểm tra Chất lượng nước Hiệu lực
475 Phòng thử nghiệm - Trung tâm Phân tích FPD Hiệu lực
1187 Phòng thử nghiệm VJS Hiệu lực
1197 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực
1235 Phòng thí nghiệm khoa học biển Hiệu lực
1449 Tổ thí nghiệm Hóa - Phân xưởng Hóa Hiệu lực
1117 Tổ thí nghiệm điện – Phân xưởng sửa chữa Hiệu lực
992 Tổ Kiểm nghiệm – Phòng Kỹ thuật Hiệu lực
253 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ Hiệu lực
1484 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bạc Liêu Hiệu lực
945 Tổ kiểm nghiệm – Phòng kỹ thuật chất lượng Hiệu lực
694 Trung tâm Kiểm nghiệm MEKONGLAB Hiệu lực
1229 Trung tâm giám định Bà Rịa - Vũng Tàu Hiệu lực
1487 Chi nhánh Công ty TNHH UL VS Việt Nam – Phòng thí nghiệm số 2 Hiệu lực
1488 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
667 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
046 Phòng thử nghiệm Xăng dầu Khu vực III Hiệu lực
284 Phòng Thí nghiệm Môi trường Hiệu lực
1486 Công ty TNHH GCL (HCM) Hiệu lực
509 Phòng phân tích Hóa – Lý Hiệu lực
890 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1262 Phòng thử nghiệm cáp điện Thịnh Phát Hiệu lực
1115 Phân xưởng cơ điện Hiệu lực
907 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hiệu lực
703 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1203 Phòng Thử nghiệm Điện Intertek Việt Nam Hiệu lực
116 Phòng kiểm nghiệm Sinh học, Phòng kiểm nghiệm Hóa học. Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 3 Hiệu lực
092 Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
1485 Phòng thí nghiệm - QC Beverage Bình Dương Hiệu lực
439 Phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - UPSCIENCE VIỆT NAM Hiệu lực
444 Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved