Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
086 Phòng thử nghiệm Hóa Sinh Hiệu lực
987 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1479 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
1419 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1483 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1444 Phòng KCS Hiệu lực
1435 Trung tâm phân tích ứng dụng Hiệu lực
1471 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1472 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1476 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Điện Biên Hiệu lực
697 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1450 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (Phòng KCS) Hiệu lực
1482 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
266 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận Hiệu lực
1250 Phòng thử nghiệm Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert Hiệu lực
1480 Phòng thử nghiệm VAS Hiệu lực
608 Phòng Hóa nghiệm và nghiệp vụ giám định Hiệu lực
396 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hiệu lực
710 Trung tâm Chứng nhận phù hợp Hiệu lực
986 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1291 Phòng thí nghiệm và quản lý chất lượng nước Hiệu lực
859 Phòng dịch vụ hiệu chuẩn Hiệu lực
1225 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
436 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
960 Công ty TNHH FITI Testing & Research  Institute Việt Nam Hiệu lực
1481 Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng Hiệu lực
1236 Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga Chi nhánh phía Nam Hiệu lực
885 Phòng kiểm định - hiệu chuẩn Hiệu lực
1246 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1228 Phòng Quản lý cấp nước Hiệu lực
281 Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1276 Phòng thí nghiệm hóa học và phòng thí nghiệm vật lý Hiệu lực
625 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
883 Phòng hiệu chuẩn - Khoa Vi sinh Hiệu lực
032 Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất Hiệu lực
929 Trung tâm Môi trường và Kiểm nghiệm chất lượng Hiệu lực
089 Trung tâm Thí nghiệm Dệt May Hiệu lực
431 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
259 Trung tâm Phân tích và Giám định Thực phẩm Quốc gia Hiệu lực
1474 Phòng phân tích Nguyễn Gia Hiệu lực
545 Phòng Phân tích môi trường, Dioxin và Độc chất Hiệu lực
1241 Phòng KCS Hiệu lực
285 Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang Hiệu lực
975 Phòng thí nghiệm CETD     Hiệu lực
458 Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Trung tâm Thử nghiệm – Kiểm định Công nghiệp Hiệu lực
1153 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
276 Phòng thí nghiệm vật tư thiết bị cầu dường quốc gia Hiệu lực
1478 Phòng thí nghiệm kiểm định Hiệu lực
289 Phòng Hiệu chuẩn/ Kiểm định Hiệu lực
160 Phòng thử nghiệm điện Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved