Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
677 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Chấn Nam Hiệu lực
442 Phòng thử nghiệm cơ lý thép Hiệu lực
554 Phòng Đo lường - Thử nghiệm Hiệu lực
069 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
973 Phòng phân tích Hiệu lực
012 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
600 Phòng kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị Hiệu lực
933 Phòng Cảnh sát môi trường Hiệu lực
1240 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
369 Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang Hiệu lực
1260 Phòng thí nghiệm Cáp quang LS Hiệu lực
963 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng Hiệu lực
562 Bộ phận kiểm phẩm – Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
251 Công ty TNHH Dịch Vụ Kiểm nghiệm Nông Thuỷ sản Hiệu lực
985 Phòng Kỹ thuật & Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1271 Phòng Kiểm nghiệm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sao Ta Hiệu lực
981 Phòng Quản lý Chất lượng và Thử nghiệm Hiệu lực
662 Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ Hiệu lực
848 Phòng kỹ thuật Hiệu lực
746 Bộ phận kiểm nghiệm Hiệu lực
875 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1477 Phòng thí nghiệm nhựa Minh Hùng Hiệu lực
088 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1469 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
691 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
952 Phòng thí nghiệm Máy biến áp và Dây Cáp điện Hanaka Hiệu lực
1290 Bộ phận xét nghiệm-phòng kỹ thuật                              Hiệu lực
1473 Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tire Hiệu lực
1470 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
941 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
950 Tổ KCS – Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh Hiệu lực
604 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hiệu lực
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Hiệu lực
724 Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
897 Chi Cục Kiểm Định Hải Quan 3 Hiệu lực
672 Phòng Nghiên cứu phát triển - Bộ phận thí nghiệm Chi nhánh 1 Hiệu lực
476 Trung tâm Kiểm nghiệm - An toàn Thực phẩm Khu vực Tây Nguyên Hiệu lực
1259 Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường Quảng Nam Hiệu lực
1202 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Nam Hiệu lực
1253 Phòng Thử Nghiệm Không Phá Hủy Hiệu lực
880 Phòng thí nghiệm VILAS 880 – Ban thiết bị dầu khí Hiệu lực
1254 Phòng QA Hiệu lực
1206 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1467 Phòng KCS Thứ ba, Tháng 5 14, 2024 Đình chỉ
1465 Trung tâm thử nghiệm sản phẩm năng lượng mặt trời JASOLAR Việt Nam Hiệu lực
354 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
888 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1237 Phòng Quan trắc - Phân tích môi trường Hiệu lực
1077 Phòng thí nghiệm kiểm định vật liệu công nghiệp, xây dựng MTS Hiệu lực
1242 Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved