Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
323 Trung tâm kiểm định chất lượng đo lường và hiệu chuẩn Hiệu lực
1064 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
016 Phòng thử nghiệm Xăng dầu B12 Hiệu lực
1034 Phòng phân tích Hiệu lực
1014 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Hà Giang Hiệu lực
1513 Phòng Đo Lường – Hiệu chuẩn Hiệu lực
786 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1067 Phòng Kiểm nghiệm - Nhà máy Highland Dragon Foods Hiệu lực
310 Phòng Phân tích Thí nghiệm Hiệu lực
533 Trung tâm Phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam Hiệu lực
979 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
1016 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Bình Hiệu lực
1344 Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
1293 Phòng Hóa nghiệm Hải Linh Hải Phòng Hiệu lực
514 Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II Hiệu lực
1317 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1054 Trung tâm kiểm soát chất lượng Hiệu lực
1232 Phòng Thử Nghiệm Hiệu lực
178 Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng - VILAS 178 Hiệu lực
1512 Physico-Chemical Laboratory Hiệu lực
172 Phòng Thí nghiệm Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA Hiệu lực
769 Phòng thí nghiệm Công ty TUICO Hiệu lực
743 Phòng thử nghiệm biến thế phân phối Hiệu lực
989 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội Hiệu lực
292 Phòng thử nghiệm quốc gia dầu mỡ bôi trơn Hiệu lực
489 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
1511 Phòng thí nghiệm Thực phẩm C.P. Miền Bắc – Bộ phận dịch vụ kỹ thuật thú y Hiệu lực
575 Phòng Hệ thống tự động và Kiểm định thiết bị Hiệu lực
1327 Phòng Phân tích Hiệu lực
1053 Phòng Dịch vụ kỹ thuật Hiệu lực
698 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội – CN Công ty Cổ phần Dược phẩm QD-Meliphar Hiệu lực
670 Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Hạt Nhân Hiệu lực
190 Phòng Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Hiệu lực
495 Trung Tâm Nghiên Cứu Dịch Vụ Công Nghệ và Môi Trường Hiệu lực
1331 Phòng Giám định Hiệu lực
1325 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sóc Trăng Hiệu lực
063 Phòng Kiểm nghiệm Cao su Tiêu chuẩn Việt Nam Hiệu lực
1027 Phòng đo lường hiệu chuẩn Hiệu lực
1324 Phòng hóa nghiệm PVOIL Đình Vũ Hiệu lực
491 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp Hiệu lực
496 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
121 Phòng Đo lường - Điều khiển Hiệu lực
506 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1047 Phòng Đảm Bảo Chất lượng Hiệu lực
748 Phòng Phân tích thí nghiệm Hiệu lực
484 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1466 Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ Thứ hai, Tháng 1 1, 2024 Đình chỉ
700 Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
1295 Chi cục Kiểm định Hải quan 5 Hiệu lực
471 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved