Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
332 Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương Hiệu lực
1496 Phòng thử nghiệm hóa chất - vật liệu – dầu mỡ bôi trơn Hiệu lực
1498 Phòng quan trắc và phân tích môi trường Hiệu lực
246 Trung tâm Môi trường Công nghiệp Hiệu lực
167 Phòng Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình Hiệu lực
452 Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện Hiệu lực
1297 Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam – Chi nhánh E&E Hiệu lực
704 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
991 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
1501 Phòng Phân tích và Thí nghiệm Hiệu lực
1286 Phòng thử nghiệm Ecocycle Hiệu lực
313 Phòng hóa nghiệm  Hiệu lực
290 Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung Hiệu lực
440 Phòng kiểm định 3H Hiệu lực
913 Phòng thử nghiệm Hóa lý Hiệu lực
745 Phòng thử nghiệm dây cáp điện - CADIVI Hiệu lực
1288 Phòng kiểm định - hiệu chuẩn - thử nghiệm Hiệu lực
978 Phòng Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
283 Phòng Phân tích Môi trường Thứ tư, Tháng 6 19, 2024 Đình chỉ
1494 Phòng kiểm định hiệu chuẩn đo lường Hytorc Hiệu lực
305 Trung tâm Giám định Chất lượng Hiệu lực
1489 Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường Hiệu lực
959 Trung tâm Đo lường và hiệu chuẩn Hiệu lực
938 Viện độ bền nhiệt đới Hiệu lực
1255 Học viện Kỹ thuật Quân sự Hiệu lực
1490 Phòng Hiệu chuẩn ASIC Technologies Hiệu lực
971 Phòng thí nghiệm Vật liệu Và Công nghệ gỗ Hiệu lực
1303 Phòng quan trắc môi trường Hiệu lực
162 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
996 Phòng Thí nghiệm hiệu chỉnh Điện Hiệu lực
1497 Phòng Kiểm soát Chất lượng   Hiệu lực
695 Trạm kiểm định chất lượng đạn dược T264-K890/ Cục Quân khí Hiệu lực
249 Trung tâm Quan trắc Môi trường Hiệu lực
240 Công ty Cổ phần Thí nghiệm Khảo sát và Xây dựng Bạch Đằng Hiệu lực
426 Trung tâm quan trắc - phân tích môi trường biển Hiệu lực
273 Phòng quan trắc phân tích môi trường Hiệu lực
609 Phòng Kỹ thuật Hóa - Sinh. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp Hiệu lực
224 Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Hiệu lực
206 Phòng KCS Hiệu lực
222 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đà Nẵng Hiệu lực
690 Phòng Kiểm nghiệm chất lượng Hiệu lực
1493 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1296 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
272 Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc Hiệu lực
1010 Phòng Thí Nghiệm Maruichi Sun Steel Hiệu lực
943 Trung tâm Phân tích kỹ thuật cao Sài Gòn Hiệu lực
1009 Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn Hiệu lực
1227 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn – Thử nghiệm Hiệu lực
1007 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
1004 Phòng Kiểm Nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved