Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1004 Phòng Kiểm Nghiệm Hiệu lực
1247 Phòng thử nghiệm - MEE Hiệu lực
024 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Hiệu lực
1268 Phòng Hóa nghiệm Hiệu lực
1285 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Hiệu lực
921 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
898 Phòng thí nghiệm điện SELTEC Hiệu lực
838 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
673 Phòng Thử nghiệm - Nhà Máy Đạm Cà Mau Hiệu lực
151 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
443 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
722 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1212 Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia Hiệu lực
708 Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội – Intertek Việt Nam Hiệu lực
685 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
815 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
858 Trung tâm Bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật Hiệu lực
647 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1002 Phòng Thử nghiệm Hiệu lực
980 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Tây Ninh Hiệu lực
683 Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo Chất lượng Hiệu lực
891 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
912 Tổ kiểm nghiệm Hiệu lực
923 Phòng Kỹ thuật - Kiểm soát chất lượng Hiệu lực
949 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
958 Trung tâm Kiểm định đạn dược T265 Hiệu lực
974 Phòng Quản lý Chất lượng Nước Hiệu lực
1059 Phòng Đảm bảo chất lượng Hiệu lực
1130 Đội Thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thanh Hóa Hiệu lực
1244 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên Hiệu lực
1249 Tổ thí nghiệm Hóa – Phân xưởng Hóa Hiệu lực
1251 Phòng Quản lý chất lượng Nước Hiệu lực
1258 Chi nhánh Ven biển – Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga Hiệu lực
1263 Phòng thí nghiệm Điện, Hóa - Công ty Thủy điện Bản Vẽ Hiệu lực
1279 Phòng Kiểm định đo lường, Thử nghiệm và Phát triển thị trường Hiệu lực
023 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 Hiệu lực
079 Phòng đo lường Hiệu lực
954 Công Ty TNHH UL VS Việt Nam Hiệu lực
243 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
395 Phòng Phân tích Hóa nghiệm Hiệu lực
413 Phòng thử nghiệm - Ban Đảm Bảo Chất lượng Hiệu lực
154 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
134 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
261 Phòng thử nghiệm - Phân xưởng hóa - Công ty nhiệt điện Phú Mỹ Hiệu lực
374 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
383 Phòng thử nghiệm Điện - Hóa Hiệu lực
1266 Phòng thử nghiệm Accredo Asia Hiệu lực
1201 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
660 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
511 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved