Phòng thí nghiệm VMI

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam
Số VILAS: 
1231
Tỉnh/Thành phố: 
Yên Bái
Lĩnh vực: 
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm VMI
Laboratory: VMI Laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Quốc tế Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam
Organization: Vietnam Industrial Minerals International Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng
Field of testing: Civil engineering
Người quản lý: Laboratory manager Phạm Thị Thu Hà
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
    TT Họ và tên Phạm vi được ký
 
  1.  
Phạm Thị Thu Hà Các phép thử được công nhận Accredited tests
 
  1.  
Phạm Minh Nghĩa
         
 
Số hiệu/ Code: VILAS 1231
Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 08/08/2025
Địa chỉ/ Address:       Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai city, Yen Bai province
Địa điểm/Location:   Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai city, Yen Bai province
Điện thoại/ Tel: 0972 521 559    Fax:       02033 935 751
E-mail: vmiyenbai@gmail.com                 Website: www.vietnamminerals.com
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Field of testing:             Civil engineering  
TT Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/ range of measurement   Phương pháp thử Test methods
1 Khoáng sản bột đá CaCO3 Stone meterial CaCO3 Xác định thành phần cỡ hạt Determination of particle size distribution (0,1 ~ 1000) µm VMI.QT-01 : 2021
2 Xác định độ trắng Determination of whiteness Đến/ to 100 % VMI.QT-02 : 2021
Ghi chú/Note: - VMI.QT: Phương pháp nội bộ của phòng thí nghiệm / Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
08/08/2025
Địa điểm công nhận: 
Khu công nghiệp Phía Nam, Xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Số thứ tự tổ chức: 
1231
© 2016 by BoA. All right reserved