Phòng thử nghiệm biến thế phân phối

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam
Số VILAS: 
743
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm biến thế phân phối
Laboratory: Distribution Transformer Test Room (DTR Test Room)
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam
Organization: Hitachi Energy Vietnam Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử
Field of testing: Electrical – Electronic
Người quản lý/ Laboratory manager: Hoàng Như Tráng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Hoàng Như Tráng Các phép thử được công nhận/ All accredited tests  
 
 1.  
Phạm Hồng Khanh  
 
 1.  
Nguyễn Hồng Nhật  
 
 1.  
Hoàng Văn Viên  
Số hiệu/ Code:            VILAS 743
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:    23/10/2026
Địa chỉ/ Address: Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa điểm/Location: Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại/ Tel: +84 24 38611010 - 279    Fax: +84 24 38611009
E-mail:            khanh.phamhong@hitachienergy.com Website: www.hitachienergy.com
             
Lĩnh vực thử nghiệm:  Điện – Điện tử Field of testing:            Electrical – Electronic
TT Tên sản phẩm,    vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng         (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation            (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Máy biến thế Transformer Đo điện trở cách điện Measurement of Insulation Resistance Đến/ Up to 15 TΩ 1ZVN938620-169- Rev H : 2021
 1.  
Đo tổn hao điện môi Measurement of Power factor 1 pF ~ 10 µF IEC 60076-1:2011
 1.  
Đo tỷ số và tổ đấu dây Measurement of Ratio and phase relationship (1 ~ 20 000) 1ZVN938470-343- Rev F : 2021
 1.  
Đo điện trở cuộn dây Measurement of  Winding resistance Đến/ Up to 100 kΩ 1ZVN938470-278- Rev F : 2021
 1.  
Đo tổn hao không tải và sóng hài Measurement of No Load loss and Harmonic Đến/ Up to 50 kW IEC 60076-1:2011
 1.  
Đo tổn hao có tải và trở kháng Measurement of Load loss and Impedance Đến/ Up to 300 kW IEC 60076-1:2011
Đến/ Up to 5 kV
 1.  
Thử xung sét và xung cụt Impulse and chop test Đến/ Up to 300 kV IEC 60076-3:2013/ AMD1:2018 IEC 60076-4:2002
 1.  
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Applied or Separate Source Power Fre. Withstand Test Đến/ Up to 100 kV IEC 60076-3:2013/ AMD1:2018
 1.  
Thử điện áp cảm ứng vòng dây Induced voltage test Đến/ Up to 100 kV IEC 60076-3:2013/ AMD1:2018
(100 ~ 200) Hz
 1.  
Thử phóng điện cục bộ Partial discharge test Đến/ Up to 50 nC IEC 60076-3:2013/ AMD1:2018
 1.  
Đo độ ồn Measurement of Sound level Đến/ Up to 114 dB IEC 60076-10:2016
 1.  
Máy biến thế Transformer Đo trở kháng thứ tự không Measurement of Zero sequence impedance Đến/ Up to 20 MVA IEC 60076-1:2011
Đến/ Up to 5 kV
 1.  
Thử phát nhiệt Temperature rise test Đến/ Up to 20 MVA IEC 60076-2:2011
Đến/ Up to 300 kW
 1.  
Thử đáp ứng tần số Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) test 20 Hz ~ 2 MHz IEC 60076-18:2012
Đến/ Up to 120 dB
 1.  
Thử phóng điện dầu  Oil breakdown Voltage test Đến/ Up to 100 kV IEC 60156:2018
Ghi chú/ Note:
 • IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
 • 1ZVN...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Ngày hiệu lực: 
09/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Km 9, Quốc lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
743
© 2016 by BoA. All right reserved