Thông báo công bố chương trình GHG

Kính gửi: Tổ chức thẩm định, tổ chức thẩm tra và các bên liên quan
                                      
Để đáp ứng nhu cầu của xã hội và xu hướng phát triển bền vững, đồng thời hỗ trợ hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, kể từ ngày 06/01/2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng chính thức công bố chương trình công nhận Tổ chức thẩm định, thẩm tra khí nhà kính.
Hoạt động đánh giá công nhận theo chương trình này được thực hiện theo cái tiêu chuẩn sau:
  • ISO/IEC 17029:2019;
  • ISO 14065:2020;
  • ISO 14064-3:2019;
  • ISO 14066:2011.
Tổ chức thẩm định, thẩm tra có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc đăng ký công nhận xin vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Diệu Linh
Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo, Hà nội
Điện thoại: 024 37911 555; Mobile: 0978 328383
Email: linh.nd@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved