Danh sách phòng giám định

Danh sách phòng giám định

Số VIAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
064 International Inspection and Valuation Joint Stock Company 30/07/2021 Hủy bỏ
038 Industry Division - Bureau Veritas Indonesia PT Bureau Veritas Indonesia PT 24/09/2018 Hủy bỏ
018 Customs Branch of Goods Verification No.4 06/05/2019 Hủy bỏ
051 NHONHO Technology Company 31/03/2020 Hủy bỏ
048 South East Asia Petroleum Technical Services Co., Ltd 26/12/2019 Đình chỉ
031 Hai Nong Foods Co., Ltd 03/06/2017 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved