Danh sách phòng giám định

Danh sách phòng giám định

Số VIAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
064 Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Quốc tế 30/07/2021 Hủy bỏ
038 Industry Division - Bureau Veritas Indonesia PT Bureau Veritas Indonesia PT 24/09/2018 Hủy bỏ
018 Chi cục Kiểm định Hải quan 4 06/05/2019 Hủy bỏ
051 Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 31/03/2020 Hủy bỏ
048 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật dầu khí Đông Nam Á 26/12/2019 Hủy bỏ
031 Công ty TNHH Thực phẩm Hải Nông 03/06/2017 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved