Liên hệ

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

Hà Nội: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 024.37 911 552   Fax: 024.37 911 551 
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn 

Tp. Hồ Chí Minh: 
P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.38 270 482   Fax: 028.38 270 481 
Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved